FN Olomouc pomocí průzkumu zjišťuje vztah lékařů a pacientů k telemedicíně

Portrait of physician with stethoscope using laptop to work on healthcare at clinic. Woman doctor working with computer and technology to do prescription treatment analysis for examination.

Průzkum zaměřený na vztah lékařů a pacientů k telemedicíně zahájila Fakultní nemocnice Olomouc. Zapojí se do něj 500 zdravotníků a 1000 zástupců pacientské veřejnosti, výsledky nemocnice zveřejní v druhé polovině roku 2024. Informace získané pomocí tohoto průzkumu pomohou odborníkům nastavit efektivní komunikační strategii, navrhnout legislativu pro telemedicínu, definovat způsob hodnocení úhrad telemedicínské péče, připravit doporučené klinické postupy a také zahájit pilotní projekty telemedicíny ve vybraných klinických oblastech. FN Olomouc to oznámila na webu. Pomocí telemedicíny lékaři na dálku sledují zdravotní stav pacientů.

„Průzkum, který je svým rozsahem a zaměřením unikátní, představuje klíčový krok k rozvoji telemedicíny v ČR a nalezení optimálního modelu pro její implementaci do praxe,“ uvedla FN Olomouc, pod kterou spadá Národní telemedicínské centrum. První část šetření je zaměřená na zdravotnické pracovníky a mapuje jejich aktuální úroveň digitálních znalostí a dovedností, které jsou nezbytné pro úspěšné zavádění telemedicíny do praxe. Druhá část průzkumu se věnuje postojům zdravotníků k telemedicíně a jejich případným zkušenostem s ní. „Paralelně probíhá průzkum i mezi pacientskou veřejností. Cílem je zjistit úroveň digitální gramotnosti pacientů a jejich postoje k telemedicíně, včetně vnímání potenciálních benefitů a bariér,“ stojí v oznámení.

Získané informace podle FN Olomouc pomohou lépe porozumět potřebám a očekáváním pacientů, a usnadní tak zavádění telemedicínských služeb, které budou pro pacienty snadno dostupné a užitečné. „Výzkum FN Olomouc představuje významný milník v rozvoji telemedicíny v České republice,“ uvedla FN Olomouc.

Telemedicína se zaměřuje na předávání informací například o krevním tlaku či srdečním tepu mezi pacientem a lékařem pomocí telekomunikačních a informačních technologií. Používají se k tomu e-maily, mobilní aplikace a měřicí přístroje s bezdrátovým přenosem signálu. Díky tomu může lékař zjistit aktuální stav pacienta a na dálku mu poradit nebo poskytnout službu. Telemedicína by mohla být velkým přínosem například pro obyvatele odlehlých oblastí, kteří nyní kvůli běžnému vyšetření musí za lékařem jezdit i desítky kilometrů daleko. Podle odborníků by telemedicínu v budoucnu mohlo v Česku využívat několik stovek tisíc až milion chronicky nemocných lidí.