Hrozí kolaps domácí péče? Charitní sestry se připojují ke stávkové pohotovosti

Foto: Depositphotos

Stávková pohotovost, kterou vyhlásily zdravotnické odbory, získává postupně své zaryté příznivce i odpůrce. Nově se ke stávkové pohotovosti připojují i charitní sestry poskytující domácí zdravotní péči. Úhrady z veřejného zdravotního pojištění pro domácí péči sice v průběhu let rostly, ale i tak jsou podle Charity Česká republika značně nedostatečné a hrozí kolaps těchto služeb. Ministerstvo zdravotnictví prý o problému ví a chce se na toto odvětví zdravotních služeb více zaměřit.

Výdaje na zdravotní péči každoročně rostou a největší balík peněz z veřejného zdravotního pojištění spolyká péče o hospitalizované pacienty. Domácí péče představuje levnější a zejména pak pro řadu pacientů pohodlnější a přívětivější alternativu. Problémem v České republice je však chronické podfinancování domácí zdravotní péče, které neumožňuje plně rozvinout potenciál poskytování péče ve vlastním sociálním prostředí pacienta. Z důvodu nedostupnosti tohoto druhu péče, který se na našem území rozvíjí již od roku 1990, jsou hospitalizováni i pacienti, u kterých to není vždy nezbytně nutné. Domácí péči by přitom v řadě případů pacienti preferovali před péčí nemocniční.

Domácí péči je třeba stabilizovat

Nejenže domácí péče v České republice příliš neprosperuje, podle Charity Česká republika hrozí dokonce její kolaps. Dlouhodobě nedostatečné financování domácí zdravotní péče ze systému veřejného zdravotního pojištění má za následek, že charity musejí tuto službu samy dotovat. „Jednotlivé Charity musí tuto službu dotovat z jiných zdrojů, například z výnosu Tříkrálové sbírky. Situace je nadále neudržitelná,“ varuje Charita ČR. Podle koordinátorky zdravotních služeb Charity ČR Ludmily Kučerové je třeba domácí péči neprodleně stabilizovat. „Domácí zdravotní péče poskytovaná celostátně Charitou Česká republika kolabuje. Proto se připojujeme ke stávkové pohotovosti zdravotníků a požadujeme okamžitou stabilizaci domácí zdravotní péče podle návrhu, který jsme v rámci segmentu domácí zdravotní péče před třemi měsíci předložili ministerstvu zdravotnictví. Požadujeme otevření dalšího společného jednání o formě podpory domácí zdravotní péče,“ zdůrazňuje Kučerová. Ještě ostřeji se pak vyjadřuje ředitel Charity ČR Lukáš Curylo, podle nějž se dokonce domácí péče ocitá nad propastí finančního krachu. „Pokud stát neprodleně domácí zdravotní péči finančně nepodpoří, bude si muset připravit několik tisíc lůžek pro ležící a umírající pacienty, kteří jsou nyní ošetřování sestrami domácí zdravotní péče, protože tato forma zdravotní péče z důvodu finančního krachu skončí,“ domnívá se ředitel Charity ČR.

Jednání s ministerstvem již začala

Charita ČR i ostatní zástupci segmentu domácí péče upozorňují na nedostatečné financování této služby dlouhodobě. Zástupci domácí péče proto už počátkem května tohoto roku předali ministerstvu zdravotnictví návrh, jak by se měla kritická situace v domácí péči řešit. V polovině června tohoto roku pak o situaci hovořili u kulatého stolu i s ministrem zdravotnictví Adamem Vojtěchem. Zástupci členských organizací segmentu – kterými jsou Asociace domácí péče, Asociace provozovatelů zdravotnických zařízení, Česká asociace sester, Grémium managerů agentur domácí péče, Sdružení majitelů a poskytovatelů domácí péče a Charita Česká republika – upozornili na nedostatky na úrovni úhradové vyhlášky. Podle nich úhradová vyhláška „preferuje jednorázové výkony a zcela nespravedlivě nastavuje přísný regulační mechanismus těm, kdo se starají o klinicky náročné pacienty a umírající, které je nutno ošetřovat vícekrát denně.“ Podle signatářů textu návrhu je prý rovněž nevýhodný i regulační vzorec pro výpočet úhrad navržený zdravotními pojišťovnami.

Recept na záchranu? Motivační příspěvek 2000 korun

Neutěšenou situaci by podle členů segmentu mohlo ministerstvo napravit, pokud by okamžitě uvolnilo na každý úvazek sestry domácí zdravotní péče 1000 korun za každý měsíc loňského roku a 2000 korun na úvazek a měsíc za letošní rok. Výdělky zdravotních sester v domácí péči se totiž nemohou vyrovnat výdělkům sester v nemocnicích. Ne vždy ale sestry z domácí péče odcházejí do nemocnic. „Hromadně odcházejí do lépe placených oborů,“ upozorňuje Charita ČR, podle které by zmíněné příplatky mohly představovat dostatečnou motivaci, která by sestry v domácí péči udržela. Ministerstvo zdravotnictví se prý ale do minulého týdne k tomuto návrhu nevyjádřilo. „Do dnešního dne segment neobdržel ze strany ministerstva zdravotnictví žádné vyjádření. Ministerstvo sice zřídilo pracovní skupinu zabývající se koncepčními problémy domácí zdravotní péče, ale nikoliv způsobem jejího financování,“ vysvětluje Charita ČR. Podle vyjádření ministerstva zdravotnictví pro ČTK je si ministerstvo vědomo skutečnosti, že byl segment domácí péče v minulosti podfinancován. Charita ČR se ale podle mluvčí ministerstva zdravotnictví Gabriely Štěpanyové s pojišťovnami již dohodla na navýšení úhrad. „Dohoda pro rok 2019, kterou podepsal segment domácí péče se zdravotními pojišťovnami, a se kterou souhlasila i Charita ČR, tak přináší v porovnání s minulými roky výrazný nárůst úhrad, a umožňuje tak navýšení platů a mezd sester,“ sdělila mluvčí, podle které byly zohledněny i další individuální aspekty péče – práce o víkendech, péče o těžké pacienty apod. Celkový nárůst tak činí přibližně 5 procent oproti roku 2017.

Filip Kůt Citore