Intenzivní setkání odborníků na intenzivní péči

V pátek 29. dubna skončil již 24. ročník největšího kongresu intenzivní medicíny v České republice s názvem Colours of Sepsis 2022. Hlavním koordinátorem a garantem odborného programu byla Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny FN Ostrava (KARIM). Pozvání na týdenní mezinárodní akci přijalo téměř 1500 lékařů a sester.

Odborný program byl rozdělen do čtyř velkých oblastí s řadou sekcí. Téma Těžká sepse dominovalo hlavnímu programu lékařů z oblasti intenzivní medicíny. „Mám velkou radost, že naše pozvání přijali špičkoví kolegové nejen od nás a ze Slovenska, ale i z dalších šesti evropských zemí. Těší mě, že řadu odborných sdělení připravili lékaři z naší ostravské fakultní nemocnice, a nejen z našeho pracoviště,“ řekl prof. MUDr. Pavel Ševčík, CSc., přednosta KARIM FN Ostrava.

Děti, sestry, intenzivisté

Součástí odborného programu byl také už 19. ročník Aktualit v dětské intenzivní péči. Jedním z diskutovaných témat bylo stále velmi aktuální postcovidové onemocnění PIMS – TS/MIC u dětí. Více než 400 sester se zde zúčastnilo i 9. postgraduálního kurzu sester v intenzivní péči. „Určitě obrovským zážitkem byla možnost vidět mobilní vojenskou nemocnici Těchonín, kterou nám tam kolegové postavili. Mohli jsme si ji nejen projít, ale také vyzkoušet práci s přístroji, kterými je vybavena,“ doplnila vrchní sestra KARIM FN Ostrava PhDr. Renáta Zoubková, Ph.D.

Už počtvrté měli v rámci kongresového programu svůj den mladí intenzivisté a oficiálně byly uvedeny do světa odborné literatury hned 3 publikace. Tu s názvem Ultrasonografie v intenzivní a urgentní medicíně připravil staniční lékař KARIM FN Ostrava a vedoucí lékař ECMO týmu MUDr. Filip Burša, Ph.D. „Kniha ve svém úvodu popisuje principy a úskalí této techniky. A dále se v jednotlivých kapitolách věnuje celému spektru využití ultrazvuku na jednotkách intenzivní péče.“

Součástí týdenního odborného setkání byl i doprovodný program. S velkým ohlasem se setkala například přednáška předního slovenského odborníka na tropickou medicínu a infektologii prof. Vladimíra Krčméryho. A horami severního Rumunska k hranicím s Ukrajinou zájemce poutavě provedl prof. Pavel Ševčík z pořádající KARIM FN Ostrava.