Jak chytře sledovat skladování léčiv a citlivých materiálů?

Laboratory cabinets with transparent doors for saving drugs and pills in pharmaceutical storage room

/PR/ Snad všechny nemocnice, zdravotnická zařízení a lékárny v naší republice uchovávají a skladují léčiva, léčivé přípravky a další materiály, které jsou velmi citlivé na vnější podmínky skladování. Většina léčiv a podmínky jejich skladování navíc podléhají vyhláškám Státního úřadu pro kontrolu léčiv (SÚKL). Jak na to, abyste jednoduše a skutečně přesně a tak, aby to odpovídalo všem nutným vyhláškám, kontrolovali a sledovali podmínky, ve kterých všechna léčiva a materiály skladujete?

Společnost České Radiokomunikace (CRA), která již několik let provozuje infrastrukturu a nabízí řešení postavená na nejmodernější technologii tzv. internetu věcí (IoT) nabízí profesionální řešení pro sledování teploty ve zdravotnictví a farmacii MEDICA WATCH. Toto řešení může doplnit či nahradit stávající řešení, ať už se jedná o technologie, které sledují skladovací podmínky a umožňují dálkový odečet teplot, nebo o manuální odečítání hodnot z teploměrů a vlhkoměrů.

MEDICA WATCH je bezdrátový teploměr s externími sondami, který automatizuje rutinní monitoring teploty. Najde uplatnění zejména při sledování teploty v místnostech, komorách a lednicích, kde se skladují léčiva, které podléhají kontrolám ze strany SÚKL. Pro měření teploty se používají kalibrované digitální sondy. Odtud se data přenáší po zabezpečené síti CRA (LoRaWAN) do aplikace.

Uživatelská aplikace MEDICA WATCH ukládá a zobrazuje data pro další a zpracování. V aplikaci je možné přehledně graficky zobrazit a dále zpracovávat všechny informace o naměřených hodnotách, které aplikace ze sond získá. Aplikace současně poskytuje i množství dalších užitečných služeb, např. upozornění (alarm) při překročení minimální či maximální zvolené teploty, nastavení intervalu snímání nebo vytvoření auditní zprávy o teplotním chování. Současně je tato aplikace schopna zajistit celý proces péče o měření teploty a to i v rozsáhlých instalacích a napříč společnostmi o více pobočkách. Klient tak získává účinný a komplexní nástroj pro kontrolu dodržování teplotních parametrů požadovaných SÚKL nebo HACCP.

medica_watch_schema_cloud
S řešením MEDICA WATCH už mají zkušenosti v pražském zařízení IKEM nebo ve Fakultní nemocnici v Olomouci.

 „Pro měření teploty v místech, kde není aktuálně používaný systém možné instalovat z důvodů chybějící kabeláže nebo z jiných technologických důvodů, se systém MEDICA WATCH jeví jako vhodný pro zajištění spolehlivé monitorace skladovacích podmínek léčivých přípravků tak, jak nám ukládá vyhláška,“ uvádíIng. Petr Raška, MHA, vedoucí Odboru informatiky IKEM.

Podle zkušeností ve FN Olomouc je výhodou řešení MEDICA WATCH zejména bezdrátový přenos dat a z toho plynoucí  mobilnost (přenositelnost) čidel, a také náhled do systému „odkudkoliv“. „MEDICA WATCH můžu doporučit jako páteřní monitorovací systém i jako doplněk ke stávajícím řešení monitoringu. Pro je mobilnost a možnost umístění a využití všude tam, kde pro složitost jiných řešení je zřejmá výhoda radiového, tedy bezdrátového přenosu dat,“ uvádí Karel Filip, hlavní metrolog FN Olomouc.

Pořízení a instalace řešení MEDICA WATCH navíc není nijak zvlášť náročné. Zařízení lze koupit v rámci on-line obchodu www.medicawatch.cz. Dodavatel může zajistit odbornou instalaci akreditovanou kalibrační laboratoří, a to zejména tam, kde nejsou dostatečné kapacity pro takové práce. Zařízení v menším rozsahu je ale možné instalovat i svépomocí.