Jak zlepšit poruchu řeči u pacientů s Parkinsonovou chorobou? Zjištění brněnských vědců

Mozek, ilustrační foto. Zdroj: Pixabay

Tým brněnských neurovědců přišel s metodou, jak zlepšit poruchu řeči u pacientů s Parkinsonovou chorobou. Spočívá ve vhodné neinvazivní stimulaci mozku pomocí silného magnetického pole. Výsledky jejich výzkumu publikoval odborný časopis Brain Stimulation, oznámila Ester Jarour z brněnského institutu CEITEC Masarykovy univerzity.

Neurovědci z CEITEC sestavili společně s inženýry z Vysokého učení technického speciální protokol, který umožňuje při deseti půlhodinových sezeních zlepšit poruchy řeči u pacientů s Parkinsonovou chorobou, a to až na několik měsíců.

„U pacientů s Parkinsonovou chorobou se velmi často objevují problémy s řečí. Nemocní mluví velmi potichu, mají problém s výslovností a jejich řeč je často monotónní, objevuje se i porucha tempa a rytmu řeči. Běžně používaná léčba Parkinsonovy nemoci není u těchto příznaků příliš účinná a speciální logopedická péče je časově velmi náročná a není široce dostupná,“ uvedla v tiskové zprávě vedoucí výzkumné skupiny Irena Rektorová.

Repetitivní transkraniální magnetická stimulace (rTMS) je neinvazivní stimulace pulzním magnetickým polem. V současnosti se v praxi používá hlavně v léčbě deprese. „Náš výzkumný tým jako první použil tuto metodu pro stimulaci té části mozku, která je zodpovědná za sluchovou zpětnou vazbu. Byl také první, který prokázal, že tato metoda může mít dlouhodobý efekt na poruchy řeči u pacientů s Parkinsonovou chorobou,“ uvedl jeden z autorů studie Luboš Brabenec.

„Díky našemu objevu jsme schopni zlepšit kvalitu jejich života. Naše výsledky mohou být použity v dalším výzkumu, kdy lze testovat efekt různých typů neinvazivní stimulace (prováděné i v domácím prostředí), v kombinaci s dalšími terapeutickými metodami,“ uvedla Rektorová.

ČTK, vlb