Jednání o budoucnosti zdravotní péče ve FN Ostrava

Členové výboru Radiologické společnosti ČLS JEP jednali poprvé v historii v prostorách Fakultní nemocnice Ostrava. Jednání se zúčastnil také člen výboru a současný místopředseda vlády a ministr zdravotnictví Vlastimil Válek.

Hlavním tématem výjezdního zasedání, na které byl přizván i ředitel FN Ostrava, náměstek hejtmana MS kraje pro zdravotnictví i primáři RDG pracovišť z moravskoslezských nemocnic, bylo poskytování radiologických služeb. „Ten důvod, proč výbor začal jezdit do krajů, byl ten, abychom mohli debatovat se zástupci krajů a zástupci klíčových poskytovatelů zdravotní péče o budoucnosti, koncepci radiologických pracovišť a instalaci nových přístrojů,“ uvedl při zasedání, které se uskutečnilo v prostorách rekonstruované Lékařské knihovny FN Ostrava, ministr Válek.

„Jako komise se scházíme každý měsíc, ale výjezdní zasedání mimo hlavní město máme maximálně dvakrát ročně. A jsem moc rád, že se nám to podařilo uspořádat po covidové pauze právě v Ostravě,“ doplnil prof. Pavel Eliáš, přednosta Ústavu radiodiagnostického FN Ostrava.

Po skončení jednání výboru si ministr prohlédl pracoviště Ústavu radiodiagnostického FN Ostrava, seznámil se s chodem plně automatické vysokokapacitní linky na zpracování biologického materiálu. Závěr návštěvy patřil prohlídce pracoviště Kliniky onkologické, kde je umístěn stále jediný kybernetický nůž v České republice, a s primářem Oddělení psychiatrického FN Ostrava probral mimo jiné personální zajištění nového psychiatrického pavilonu, který bude otevřen ještě letos.