K úspěšnému boji proti infekcím už umíme využívat i analýzu velkých dat

Female doctor therapist holding digital tablet closeup. Online medicine concept

Díky rychlému vývoji v oblasti informačních technologiích lze nově zachytit až čtyřikrát více infekcí spojených s poskytováním zdravotní péče díky automatickému čtení dat a jejich promyšlené analýze. Umožňuje to nově systém EPIDIS, na jehož vývoji se HARTMANN – RICO podílí.

Zdravotnická zařízení tím získávají velmi silného pomocníka v boji s nákazami, které v Evropě postihnou až 4 mil. pacientů ročně.

Společnost HARTMANN – RICO tímto řešením přispívá ke zlepšení poskytované zdravotní péče a zároveň naplňuje hlavní myšlenku celosvětové kampaně Mise: Prevence infekcí, kterou skupina iniciovala. Ačkoliv pro efektivní boj s infekcemi poskytuje společnost ucelená produktová řešení jako např. jednorázové operační sety, rukavice, či dezinfekci, přesto jde o krok dál a nově nabízí zdravotnickým zařízením IT řešení, které je na trhu výjimečné: EPIDIS.

Hartmann Infografika CZ 2

Infekce spojené s poskytováním zdravotní péče (pozn. často nazývané také jako nozokomiální nákazy) vznikají v souvislosti s pobytem pacientů v nemocničních zařízeních. Ročně se jimi v Evropě nakazí až 4 mil. pacientů, 110 tisíc z nich jim podlehne, uvádí ve své zprávě za rok 2016 Světová zdravotnická organizace. Náklady na dodatečné léčení pacientů jsou extrémně vysoké, průměrný odhad je 15 200 eur.

O společnosti HARTMANN – RICO
Patří mezi nejvýznamnější výrobce a distributory zdravotnických prostředků a hygienických výrobků v České republice. Vznikla v roce 1991 vstupem společnosti PAUL HARTMANN AG do tehdejšího podniku Rico Veverská Bítýška. Společnost je součástí mezinárodní skupiny HARTMANN se sídlem v Heidenheimu v Německu. Více než 25 let působí HARTMANN – RICO také na území Slovenska se sídlem v Bratislavě. HARTMANN – RICO zaměstnává v obou zemích více než 1 500 zaměstnanců.

Čím dříve, tím lépe

„U všech infekcí je klíčový včasný záchyt. Totéž platí pro infekce spojené s poskytováním zdravotní péče. Čím dříve se povede najít suspektní případy, tím jsou náklady další léčby nižší a především lze zachránit nejen zdraví pacientů, ale v řadě případů i jejich životy. EPIDIS umí zachytit až čtyřikrát více nákaz. Je to zcela zásadní posun. Věříme, že díky tomu změníme dosavadní zvyklosti,“ říká Tomáš Groh, výkonný ředitel a člen představenstva HARTMANN – RICO.

EPIDIS je softwarový nástroj, který umí průběžně analyzovat data ze všech částí nemocnice s cílem klasifikovat podezřelé pacienty do skupiny podle typu infekce. Pokud se infekce projevila až se zpožděním, EPIDIS ji umí identifikovat podstatně dříve a nemocniční personál může rychleji zasáhnout.

Tomáš Groh
Tomáš Groh, výkonný ředitel a člen představenstva HARTMANN – RICO

„Zvláště v současné době je boj proti infekcím klíčový pro celý zdravotnický systém. EPIDIS ukazuje, že už umíme zcela automaticky extrahovat důležité informace a identifikovat případy, kterými by se měli zdravotníci zabývat. Je to zásadní změna a je potřeba jasně říct, že tyto systémy existují, aby ošetřujícímu personálu pomohly,“ dodává Tomáš Groh.

Umělá inteligence v praxi

EPIDIS je založen na technologii HarveyX, kterou vyvinula společnost IBM. Umí především suplovat lidskou práci při zpracování velkých objemů dat, a proto je označována za umělou inteligenci. EPIDIS čte všechny informace z nemocničního informačního systému, vyhodnotí je, setřídí a následně odhalí podezření na výskyt infekcí spojených s poskytováním zdravotní péče. „Je potřeba přiznat, že se o těchto infekcích příliš nemluví. Je to chyba, neboť pro celý zdravotní systém jsou příliš drahé, a hlavně příliš nebezpečné pro pacienty. Nyní máme v ruce nástroj, který může významnou měrou přispět ke zlepšení kvality poskytované zdravotní péče,“ uvedl Tomáš Groh.

PR