Ke vzniku komory zdravotních sester bude vláda zřejmě neutrální

K poslaneckému návrhu na vznik České komory všeobecných a dětských sester se vláda postaví zřejmě neutrálně. Vyplývá to z podkladů pro její pondělní jednání. K předloze, kterou podepsal i premiér Andrej Babiš (ANO), by měl kabinet vznést desítku připomínek. Dokonce by ve stanovisku pro zákonodárce mohl zpochybnit potřebnost návrhu zákona.

Navrhovaná komora podle vládních legislativců vybočuje z úpravy nynějších samosprávných profesních organizací. Jsou určeny profesím, které jsou převážně vykonávány jako svobodná povolání, přičemž zdravotní sestry jsou většinou v pracovněprávních vztazích, napsali v podkladech pro ministry. Komory mají například lékaři, lékárníci, advokáti a notáři.

Kabinet by se měl pozastavit i nad tím, že členství v komoře by bylo dobrovolné na rozdíl od placeného zápisu do seznamu všeobecných a dětských sester, který by komora vedla. „S ohledem na členský princip, jenž stojí v jádru logiky každé samosprávné profesní komory, je nepřijatelné, aby profesní komora mohla vykonávat pravomoc i nad nečleny,“ stojí v předběžném stanovisku, které po schválení vládou dostanou zákonodárci.

Komora by měla podle předlohy například vydávat stavovské předpisy a účastnit se přípravy zákonů a dalších dokumentů, které se práce nebo vzdělávání zdravotních sester týkají. Měla by mít také pravomoc vést kárné řízení a za přestupky ukládat postihy. Vládní právníci ale v souvislosti s návrhem upozornili na to, že nelze ukládat dohromady více kárných opatření, třeba napomenutí, pokutu i vyškrtnutí ze seznamu za jeden prohřešek.

Orgány komory by měly být podle návrhu krajská sdružení. Nejvyšším orgánem by byl sjezd delegátů, který by volil představenstvo, prezidenta komory a kárnou a revizní komisi.

O předloze, která by měla být účinná od roku 2022, rozhodnou zákonodárci. Není však jisté, zda se s ní poslanci stihnou vypořádat do konce volebního období.

ČTK