Kraj nechá v sokolovské nemocnici vybudovat nové operační sály

Foto: Nemocnice Sokolov

Stavba nových operačních sálů začala v Nemocnici Sokolov. Celkové náklady na vybudování moderních sálů, chráněných cest a úpravu trafostanice mají dosáhnout 154 milionů korun a uhradí je Karlovarský kraj jako vlastník nemocnice. Dalších asi 26 milionů korun investuje do vybavení sálů společnost Penta Hospitals, která nemocnici provozuje.

V Sokolově vznikne šest operačních sálů, což zásadně změní podobu celého čtvrtého nadzemního podlaží pavilonu, kde vznikne i střešní nástavba nové strojovny vzduchotechniky. Zadávací řízení na stavební akce, které potrvají od konce února 2019 do května 2020, vyhrála společnost GEOSAN GROUP a. s. Stavět se bude za provozu, což bude zejména v prvních měsících zátěž i pro pacienty v patrech pod stavbou, řekl ředitel sokolovské nemocnice Jaroslav Kratochvíl.

„Před stavbou jsme museli vyklidit prostor, takže jsme museli přestěhovat a zrekonstruovat jiné prostory, kam jsme přemístili pacienty. Se stavbaři jsme se dohodli, že všechno půjde do patra venkem a toto patro se uzavře. Ale uvidíme, co to přinese,“ řekl Kratochvíl.

Zároveň s budováním sálů se změní technické řešení prostor tak, aby měly parametry požadované pro chráněné únikové cesty vedoucí k bočním schodištím a mimo budovu. Změny se budou týkat také trafostanice, v níž bude vyměněna veškerá technologie. Po dobu stavby bude na místě k dispozici mobilní transformátor mimo trafostanici, aby byl plně zajištěný chod nemocnice.

„Vybudování nových operačních sálů umožní centralizovat operativu všech chirurgických oborů na jedno místo. Takové uspořádání zvýší komfort a pracovní prostředí pro lékaře a sestry, zvýší průchodnost operačních sálů pro pacienty a v neposlední řadě špičkové vybavení sálů zvýší bezpečí tak náročného provozu,“ uvedla ředitelka Penta Hospitals CZ Barbora Vaculíková.

„Nejen pacienti v Karlovarské krajské nemocnici, jejímž jediným akcionářem je Karlovarský kraj, ale i občané v pronajaté sokolovské nemocnici si zaslouží zdravotní péči na vysoké úrovni. Proto chceme postupně pokračovat v obnově budov a zařízení sokolovské nemocnice, stejně jako nemocnic v Karlových Varech a v Chebu, které provozuje Karlovarská krajská nemocnice,“ uvedla hejtmanka Jana Mračková Vildumetzová (ANO).

Kraj v posledních letech investoval do sokolovské nemocnice, která je sice v majetku kraje, ale provozuje ji soukromá společnost, kolem 250 milionů korun. Spolu s dnes zahájenou stavbou to bude už zhruba 400 milionů.

ČTK