Krajská nemocnice Most pořádá konferenci – Dětská rehabilitace

Dne 21. května 2024 proběhne v Kinosále Nemocnice Most odborná konference s názvem Dětská rehabilitace.

Odborný program je zaměřený na spolupráci neonatologa a fyzioterapeuta, hipoterapii v kombinaci se senzorickou integrací. Bude se probírat téma cévní mozkové příhody (CMP) v dětském věku. Přidá se terapie poruch hybnosti u dětí. Otevře se náročné téma paliativní péče u dětí. Představí se raná intervence logopeda. Pokračovat se bude přednáškou o polohových deformitách hlavy, osových blokád u dětí a dospívajících. Po obědové přestávce bude program pokračovat terapeutickými metodami jako je Snoezelen, ergoterapie. Lucie Žáčková a Jana Hájková z Nedoklubka z.s. budou mluvit o podpoře rodičů po předčasném porodu.

Program uzavře Mgr. Šárka Smíšková, fyzioterapeutka dětského a dorostového oddělení s perinatologickým centrem Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Most, o.z s přednáškou Vliv zvýšené extenzibility na psychomotorický vývoj dítěte.

Konferenci pořádá Krajská zdravotní, a.s. – Oddělení konferenční a marketingové podpory, Sociální péče 3316/12a, Ústí nad Labem. Odbornými garanty jsou: prim. MUDr. Marie Váchová a Mgr. Šárka Smíšková.

Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu č. 16 ČLK. Konference je zařazena do kreditního systému dle platné legislativy pro lékaře. Nelékařským pracovníkům bude vydáno potvrzení o účasti.

Přihlásit se k pasivní účasti je možné nejpozději do 13. května 2024 online na: https://www.kzcr.eu/konference/detskarehab2024/prihlaska.aspx

O hipoterapii a práci Mgr. Šárky Smíškové se více dočtete v novém čísle časopisu Matka a dítěte zde.