Krajská zdravotní investuje do nemocnic v Ústeckém kraji přes miliardu korun

Nemocnice Teplice

Krajská zdravotní (KZ) letos investuje do pěti nemocnic v Ústeckém kraji přes miliardu korun. Staví se operační sály a další pavilony, chystá se nákup nových přístrojů. O miliardovém úvěru na další investice nyní jedná vedení společnosti vlastněné krajskou samosprávou s Evropskou investiční bankou (EIB), řekl ředitel KZ Petr Fiala.

Z celkové investice 1,15 miliardy korun do nemocnic v Děčíně, Ústí nad Labem, Teplicích, Mostě a Chomutově téměř 760 milionů korun činí podle Fialy různé dotace. V Děčíně se například dokončuje pavilon pro umístění magnetické rezonance a opravuje gastroenterologické oddělení a jídelna.

V ústecké Masarykově nemocnici koupí KZ lineární urychlovač, simulátor a plánovací systém pro komplexní onkologické centrum za 160 milionů korun. Nový robotický systém pro neurochirurgickou kliniku bude stát 34 milionů korun a terapeutický rentgenový přístroj a nutné stavební práce vyjdou na 25 milionů korun.

V teplické nemocnici stavbaři dokončili nový pavilon pro centrální operační sály, centrální sterilizaci a anesteziologicko-resuscitační oddělení. Součástí stavby je parkoviště pro zaměstnance. Na dodávky zdravotnické techniky se konají výběrová řízení. „Následně bude nařízený zkušební provoz s tím, že jednotlivá pracoviště nemocnice se budou do pavilonu postupně stěhovat tak, aby v průběhu července v něm všechna oddělení již mohla poskytovat plnohodnotnou zdravotní péči,“ uvedl Fiala.

V mostecké nemocnici KZ počítá s úpravou prostor pro oddělení ortopedie a pořízením digitálního angiokompletu, který slouží k zobrazování stavu a funkce krevního řečiště. Nový přístroj dostane oddělení nukleární medicíny v Chomutově.

V letošním roce začne stavba pavilonů v Děčíně, Ústí nad Labem a Chomutově. Na budování parkovacího domu u ústecké nemocnice chce KZ získat dotaci.

Krajská zdravotní už začala jednat s Evropskou investiční bankou o poskytnutí miliardového úvěru, který by splácel kraj deset let. Druhou miliardu poskytne kraj z vlastního rozpočtu. Z úvěru chce KZ dovybavit komplexní onkologické centrum, kardiocentrum v Masarykově nemocnici, urgentní příjem a operační sály v Děčíně a v Chomutově.

ČTK