Kubek: „Přirozené promoření populace“ virem Covid-19 je nebezpečná iluze a hazard s životy desítek tisíc nevinných lidí

Proti návrhu ministerstva zdravotnictví na řízené promoření populace se postavil prezident České lékařské komory Milan Kubek. Podle něj ve světě neexistuje žádný příklad země, která by zvládla „přirozené promoření populace“ bez obrovských ztrát na lidských životech, napsal ministru zdravotnictví v otevřeném dopise.

Šéf lékařské komory se na ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha obrátil otevřeným dopisem s naléhavou výzvou, aby nedopustil překotné rozvolňování opatření, která mají bránit šíření infekce Covid-19.

„Dovoluji si připomenout, že naše chronicky podfinancované a personálně zdevastované zdravotnictví není schopno zvládat tisíce pacientů v závažném zdravotním stavu,“ napsal Kubek.

Podle něj je ujišťování ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha, že zdravotníci jsou údajně dostatečně vybavení potřebnými osobními ochrannými prostředky, nepravdivé.

„Zdravotníci dostatek potřebných účinných ochranných prostředků stále nemají a řada z nich stále pracuje v naprosto nevyhovujících podmínkách. Důsledkem toho je prudce rostoucí počet nakažených v jejich řadách,“ dodává Kubek.

„Pokud je mi známo, tak ve světě neexistuje žádný příklad země, která by zvládla přirozené promoření populace bez obrovských ztrát na lidských životech. Právě naopak. Příklady explozivního nárůstu nemocných a mrtvých v Itálii a ve Španělsku, tedy v zemích, na které epidemie udeřila takřka bez varování, jsou dostatečným mementem,“ napsal ministrovi Kubek.

Odkázal přitom na kritickou situaci v USA, kde administrativa zareagovala pozdě, nebo ve Velké Británii, jejíž vláda závažnost infekce z počátku bagatelizovala.

Kubek přitom vyzval profesora Romana Prymulu, aby zveřejnil informace o způsobu šíření viru, míře nakažlivosti a závažnosti infekce včetně její smrtnosti ve věkových kategoriích a přidružených onemocněních, má-li jiné, než které jsou k dispozici jako veřejně dostupné.

„Pokud neexistují důkazy o tom, že infekce Covid-19 je řádově méně nebezpečná, než co vyplývá z veřejně dostupných dat, pak úvahy o přirozeném promoření populace nemají opodstatnění. Populace se totiž promořuje, avšak díky naší společné snaze naštěstí zatím zvládnutelným tempem,“ dodal Kubek.

Z odborného hlediska by podle něj bylo možné uvažovat o rozvolnění protiepidemických opatření pouze za předpokladu, pokud by se prokázalo, že významná část populace v České republice má proti infekci Covid-19 protilátky a že ji tedy ve skutečnosti již prodělala. Splnění tohoto předpokladu však zatím nic nenasvědčuje a průběh epidemie v zemích jako je Itálie nebo Španělsko svědčí naopak proti takové spekulaci.

„Vážený pane ministře, jakýmkoliv změnám v protiepidemických opatření musí předcházet především odborná diskuse a účelnost případných změn musí být podložena důkazy. V opačném případě by se jednalo o nezodpovědný hazard. Je třeba si totiž uvědomit, že špatné rozhodnutí způsobí explozivní nárůst počtu nemocných a bude nevratné. Ekonomické aspekty krize jsou jistě důležité, ale zdraví a životy mají cenu vyšší. Chybné rozhodnutí, které by bylo nevratné, by totiž znamenalo prakticky rozsudek smrti pro desítky tisíc našich spoluobčanů a pro stovky zdravotníků, kteří se snaží ze všech sil pomáhat nemocným,“ napsal v závěru Kubek.