Kubek vs. Mrozek. Lékaři si o víkendu zvolí svého nejvýznamnějšího představitele

Milan Kubek a Zdeněk Mrozek.

Lékaři si v sobotu na sjezdu v Praze zvolí prezidenta České lékařské komory na další období. O post se uchází dosavadní šéf Milan Kubek, který stojí v čele komory 15 let. Proti němu kandiduje nynější viceprezident Zdeněk Mrozek. Delegáti sjezdu budou volit také představenstvo své profesní komory.

Představení Milana Kubka

Kubek vede stavovskou organizaci lékařů od roku 2006, má za sebou tedy tři funkční období. Předtím byl Kubek, který má angiologickou ambulanci na poliklinice v Praze 9, předsedou Lékařského odborového klubu.

Třiapadesátiletý Kubek je znám svým kritickým pohledem na zdravotnictví. Kritizoval například pravidla zaměstnávání lékařů ze zahraničí, podle něj mnohým chybí potřebné zkoušky. Dlouhodobě také upozorňuje na to, že lékaři často musí sloužit hodně přesčasů a že se v nemocnicích nedodržuje zákoník práce. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) v roce 2019 uvedl, že komora pod Kubkovým vedením kritizuje, ale není konstruktivní a nenavrhuje, jak problémy řešit.

Podle Kubka by komora měla poskytovat svým členům co nejlepší servis. Lékař má komoru vnímat jako záštitu, pomoc v nouzi. Profesní organizace by měla v dalších letech řešit nedostatek lékařů a jejich stárnutí, podmínky zaměstnávání lékařů ze zahraničí, feminizaci zdravotnictví i telemedicínu. Také zmínil, že pokud bude zvolen, rád by v příštím období našel následovníka, který komoru povede po něm.

Představení Zdeňka Mrozka

Šestapadesátiletý anesteziolog Mrozek, který působí ve Fakultní nemocnici Olomouc, zastává od roku 2008 post viceprezidenta ČLK. Podle něj by měla komora stejně jako celé zdravotnictví nabrat nový směr a energii. Proto se rozhodl na prezidenta kandidovat. „V tom mě utvrdili i někteří delegáti sjezdu a předsedové okresních sdružení komory, kteří mě oslovili s nabídkou podpory, pokud budu kandidovat.“

Podle Mrozka by měla komora být respektovanou organizací a mít důstojné postavení, jako mají profesní komory v Německu nebo Rakousku. Měla by sjednocovat a poskytovat lékařům zázemí. Spory by podle něj lékaři měli řešit uvnitř a navenek vystupovat jednotně. Komora by také měla diskutovat o tom, jak bude zdravotnictví v Česku vypadat po covidové pandemii a jaký bude postoj profesní organizace k elektronizaci zdravotnictví.

Prodloužený mandát

Prezidentovi i představenstvu vypršel mandát loni na podzim. Kvůli pandemii covidu-19 ale nebylo možné pořádat takové akce, jako je sjezd. Jejich mandát byl tedy prodloužen. Sjezd ČLK bude jednodenní, hlavním bodem programu budou volby. Kvůli tomu komora tentokrát nezvala ministra zdravotnictví ani jiné hosty. Další sjezd by se měl uskutečnit tradičně na podzim.

Česká lékařská komora je samosprávná profesní organizace s povinným členstvím. Má zhruba 52 tisíc členů. Komora dohlíží na to, aby lékaři vykonávali své povolání odborně, v souladu s etikou a zákony. Zaručuje odbornost členů a potvrzuje splnění podmínek k výkonu lékařského povolání. Zároveň vede seznam členů a hájí jejich práva a profesní zájmy.

vlb, ČTK