Kvůli koronaviru dochází paralen a další léky s obsahem paracetamolu

Léky. Foto: Pixabay

Lidé se předzásobují léčivými přípravky s obsahem paracetamolu. To vede ke krátkodobému výpadku na trhu a nedostupnosti některých volně prodejných léčiv. Lékový ústav zároveň varuje před předávkování, hrozí selhání orgánů.

„U nejprodávanějšího léčivého přípravku z této skupiny došlo v posledních týdnech k navýšení prodeje více jak trojnásobně. Pro představu to znamená, že se během jednoho týdne prodala jindy měsíční poptávka, to je přes 300 tisíc balení,“ uvedla mluvčí Státního ústavu pro kontrolu léčiv Barbora Peterová.

Obdobný nárůst prodeje je patrný i u dalších léčivých přípravků s obsahem paracetamolu. „Proto u mnoha z nich došlo k vyprodání. Takto enormní předzásobování ze strany pacientů vede ke krátkodobé nedostupnosti léčivých přípravků s obsahem paracetamolu na trhu,“ dodala Peterová.

„Ve vztahu k této léčivé látce připomínáme, aby se pacienti řídili příbalovou informací a nepřekračovali maximální doporučené denní dávky. V případě předávkování hrozí závažné poškození jater,“ varuje mluvčí Peterová.

„Můžeme potvrdit, že v příštích dnech jsou plánované dodávky v řádu několika set tisíc balení. Ministerstvo zdravotnictví ČR a SÚKL zároveň jednají o zajištění dalšího dovozu,“ dodala mluvčí.

Státní ústav pro kontrolu léčiv přesto vyzývá všechny, aby zbytečně nehromadili léčivé přípravky, a prosí o ohleduplnost k dalším pacientům, kteří svou léčbu také potřebují.

Aktuální dostupnost léčivých přípravků na trhu Ministerstvo zdravotnictví ČR a SÚKL neustále monitorují. Jsme ve spojení s výrobci a držiteli rozhodnutí o registraci, kteří pracují na plynulém zajištění dodávek pro české pacienty.

„Pro doplnění uvádíme, že obdobná situace panuje ve více zemích Evropy, a proto některé státy například Dánsko, Norsko, Irsko, Belgie, již omezily nařízením výdej volně prodejných léčivých přípravků. Jiné země například Slovensko, uvádějí nedostupnost paracetamolu, ibuprofenu i acylpyrinu,“ dodala mluvčí.

Doporučení Státního ústavu pro kontrolu léčiv

Použití ibuprofenu v souladu s příbalovou informací tak i nadále představuje pro pacienta účinnou a bezpečnou léčbu horečky a bolesti.
Jak ibuprofen (nebo další protizánětlivé látky), tak paracetamol jsou lékem volby pro zvládání příznaků infekčního onemocnění včetně infekce koronavirem. Tato doporučení jsou plně v souladu se stanoviskem Evropské lékové agentury (EMA). O vhodnosti použití paracetamolu nebo ibuprofenu je potřeba se poradit s lékařem nebo lékárníkem.
Paracetamol
 má například méně nežádoucích účinků na zažívací systém, nicméně se u něj musí důsledně dodržovat nejvyšší doporučená denní dávka (při překročení této dávky hrozí poškození funkce jater). Podle některých studií je u něj také nástup účinku při snižování horečky rychlejší než u ibuprofenu. 

Ibuprofen má zase oproti paracetamolu protizánětlivé účinky, dle některých studií je jeho vliv na snížení horečky dlouhodobější než u paracetamolu, ale může mít ve srovnání s paracetamolem více nežádoucích účinků na zažívací systém.

Je také nezbytné si uvědomit, že výše uvedené léčivé látky obsahují přípravky pod různými obchodními názvy a že spousta těchto přípravků je dostupných volně, bez receptu. Pacienti tak mnohdy nevědomky užívají více léků se stejnou účinnou látkou, což může snadno vést k předávkování. O své léčbě se proto vždy poraďte s lékárníkem, případně pečlivě prostudujte přiloženou příbalovou informaci.

V každém případě je třeba pamatovat, že ani jedna z uvedených léčivých látek neléčí příčinu nemoci, ale pouze tlumí její příznaky. Je proto nezbytné dodržovat doporučenou délku podávání a při zhoršení stavu vždy kontaktovat lékaře nebo lékárníka.