La Repubblica: Ukaž mi, jak sedíš, a já ti povím, jaký jsi

Řeč těla nám často může sdělit více, než co dokážou slova. Pro vytváření vztahů je to neuvěřitelně důležitý nástroj, neboť většina emocí se vyjadřuje neverbálním způsobem. Když jsme tedy v kontaktu s dalšími lidmi, vyjadřujeme tělem mnohem více, než bychom mohli říci vlastními slovy. Nejde o to, co přesně říkáme, ale o to, co cítíme, když to říkáme. Píše to italský deník La Repubblica.

Mluvit o našich citech pro nás může být obtížné, proto je často sdělujeme prostřednictvím jazyka těla.

Jaká je pozice vašich nohou, když sedíte? Způsob sedu odhaluje mnohé o naší osobnosti. Může to ukázat druhý skrytý význam toho, co říkáme a jaký k nim máme vztah. Řeč těla je proto důležitá pro kontakt se všemi lidmi. Řeč těla nám může rovněž říci mnohé o tom, kdo jsme a jaký máme vztah k okolí.

Máte v sedu kolena u sebe a dole nohy vytáčíte špičkami dovnitř? Lidé, kteří takto sedí, jsou velmi kreativní a charismatičtí. Jsou spontánní a nepřemýšlejí dlouho o svých rozhodnutích. To jim občas může způsobovat nějaké problémy, ale jejich přirozený šarm jim pomůže vybřednout z obtížné situace. Tito lidé považují život za dobrodružství a jsou otevřeni novým zkušenostem. Jsou i velmi oblíbení a snadno si získávají nové přátele. Mnohé tyto vztahy však nemají dlouhého trvání.

Máte jednu nohu přehozenou přes druhou? Lidé, kteří takto sedávají, jsou velcí snílci. Mají bohatou představivost a mohou klidně snít s otevřenýma očima. Jsou velmi empatičtí a snadno navazují kontakt s dalšími osobami. Často však ve vztahu k ostatním zaujímají druhořadé postavení. Jsou vynikající posluchači a umějí dokonale vyjádřit své city.

Máte v sedu kolena roztažená od sebe, ale dole nohy naopak u sebe? V takovém případě jde o chaotické osobnosti, které mají spoustu problémů s tím, aby se soustředily a zůstaly klidně sedět. Jejich mysl je vždy aktivní, tito lidé často mluví, aniž by si svá slova promysleli. Snadno se nudí a u ničeho dlouho nevydrží. Projevují se více v situaci bohaté na stimuly. Také ve vztazích s ostatními lidmi se stává, že brzy přestanou mít zájem a potřebují někoho, kdo jim bude klást trochu odporu.

Máte nohy těsně u sebe, kolena u sebe a dole také nohy u sebe? Jde často o velmi inteligentní lidi, kteří racionálně uvažují. Jsou puntičkáři a pořádkumilovní. Mají většinou dokonale uklizený byt, kde je všechno na svém místě. Jsou velmi poctiví a nemají rádi pomlouvání. V každé situaci zůstanou klidní a neztrácejí snadno ze zřetele svůj cíl.

Sedíte na šikmo s nohama u sebe? Takoví lidé jsou velmi zaměření na dosažení svých cílů a přikládají velký význam kariéře. Jejich cíle jsou velmi ambiciózní, tito lidé se nechtějí při jejich dosahování spokojit s polovičatostí. Pokud jde o osobní život, také si rádi stanovují cíle, například pokud jde o zdraví či lásku. Jsou ve všem perfekcionisty, i v otázce svého vzhledu. To vše vede k tomu, že ztrácejí ze zřetele to, co už mají, protože vždy chtějí více.

ČTK