Léčebné konopí pro pacienty zlevní, jejich potřeby ale změna nepokryje

Konopí pomáhá pacientům mírnit chronické neztišitelné bolesti

Ministerstvo zdravotnictví navrhuje devadesátiprocentní úhradu konopí pro léčebné použití z veřejného zdravotního pojištění. Součástí je však omezení úhrady na 30 gramů měsíčně. Pacienti jej nejčastěji užívají na mírnění chronické neztišitelné bolesti. Podle Pacientského spolku pro léčbu konopím KOPAC je to vstřícný krok, množství hrazeného konopí je však pro pacienty nedostatečné.

 „Uvědomujeme si, že dnešní cena léčebného konopí může být pro některé skupiny pacientů významně zatěžující, zejména pro ty, kteří jsou v invalidním důchodu a mají nízké příjmy. Dokonce může vést k nelegálnímu domácímu samopěstování konopí neznámé kvality, které může mít ve výsledku zásadně negativní dopady na zdraví pacienta,“ uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Návrh počítá s limitem pro množství konopí hrazené z veřejného zdravotního pojištění na 30 g měsíčně. „Považujeme to za dostatečné, protože dnes jeden pacient spotřebuje v průměru do 10 g měsíčně. Potvrdilo nám to i provedené dotazníkové šetření mezi předepisujícími lékaři,“ vysvětlil ministr.

Jenže právě třicetigramové omezení nevyřeší reálnou nedostupnost léčebného konopí pacientům. „Vychází ze statistiky SAKL, která však nevyčísluje reálnou potřebu pacientů, ale odráží jen současnou spotřebu, která je limitována právě nedostupností,“ uvedl KOPAC k ministerskému návrhu.

Petr Šindelář z Unie ROSKA Plzeň, která podporuje lidi s roztroušenou sklerózou, upozornil, že u každého pacienta je k tlumení křečí potřebná jiná dávka konopí. „Některým změna v úhradě pomoci může, ale pro většinu pacientů se mnoho nezmění, protože množství, které k dosažení účinku potřebují, je za měsíc mnohem větší než 30 gramů,“ uvedl Šindelář.

Cena léčebného konopí bude ze strany Státního ústavu pro kontrolu léčiv nově regulována a maximální doplatek bude zastropován. Doplatek pacienta slouží jako pojistka proti nadměrnému užívání a úniku na černý trh.

Úhradu léčby konopím z veřejných prostředků považují za žádoucí také lékaři, v dotazníkovém šetření úhradu podpořilo 75 % z dotázaných. Návrh podporuje Česká lékařská společnost J. E. Purkyně. „Léčba konopím je jednoznačně alternativní způsob léčby, který se týká malého počtu pacientů. Vítáme návrh ministerstva, že těmto lidem, kterým konopí může v léčbě skutečně pomoci, bude hrazena téměř celá částka,“ uvedl předseda ČLS JEP Štěpán Svačina.

Spotřeba konopí kontinuálně roste. V roce 2018 bylo vydáno 4 800 g léčebného konopí, což je téměř čtyřikrát více než v roce 2017. „Průměrně se jím léčí 67 pacientů měsíčně s průměrnou spotřebou 6,3 g měsíčně,“ shrnula Irena Storová. Cena za 1 g léčebného konopí vypěstovaného v ČR pro pacienta je dnes 180 Kč bez DPH. Průměrné měsíční náklady na jednoho unikátního pacienta tak činí 1 134 Kč bez DPH. „Náš návrh léčebné konopí pacientům významně ekonomicky zpřístupňuje. Náklady by se nově měly pohybovat maximálně v řádu stokorun měsíčně,“ dodal ministr Adam Vojtěch.

Přibližně 90 % celkového množství léčebného konopí je vydáváno na diagnózu chronické neztišitelné bolesti, následuje roztroušená skleróza u cca 4 % z celkového množství konopí. „U pacientů s neztišitelnou chronickou bolestí vnímám konopí jako přínosné. Ačkoliv je nutné zdůraznit, že neexistuje klinická studie realizovaná v ČR, která by prokazovala jeho absolutní účinnost na chronickou bolest. V praxi se setkáváme s velkým zájmem lidí o předepsání léčebného konopí, aniž by měli problémy vhodné pro jeho indikaci. Zkrátka jen chtějí konopí a ne klasické léky,“ uzavřel předseda Společnosti pro studium a léčbu bolesti ČLS JEP Jiří Kozák