Lékař navrhuje, že veškerá diagnostická vyšetření u jedinců podezřelých z nádoru plic by měla být provedena nejpozději do jednoho měsíce

pexels.com

Přednosta Kliniky nemocí plicních a tuberkulózy Fakultní nemocnice Brno, Milan Sova, zdůrazňuje, že veškerá vyšetření při podezření na nádor plic by ideálně měla být provedena do jednoho měsíce. V mnoha částech Česka však tato podmínka není splněna. Proto pacientům nedoporučuje váhat a hledat předčasnější termíny nebo kvalitnější diagnostiku v jiných nemocnicích.

Rychlost a kvalita diagnostiky, zejména bronchoskopických vyšetření, jsou podle Sovy klíčové pro prognózu pacientů s karcinomem plic. Bronchoskopie, prováděná v lokální anestezii, umožňuje lékaři prozkoumat plicní tkáň pomocí kamery a případně odebrat vzorky pro další vyšetření.

Sova dodává, že opakované bronchoskopie u pacientů mohou být nezbytné, ale moderní navigační metody, jako je pomoc rentgenového přístroje, by mohly tento problém řešit. Avšak tyto metody jsou nákladné a menší nemocnice si je často nemohou dovolit.

Centra specializující se na pneumoonkochirurgickou péči mají podle Sovy nejen nejmodernější technologie, ale také potřebnou odbornost díky velkému objemu prováděných vyšetření.

Pacientské organizace také podporují prioritizaci kvality péče před regionální dostupností. Například Hlas onkologických pacientů se snaží optimalizovat cestu pacienta od prvního podezření až po léčbu a péči po vyléčení. Důležitou roli zde hraje komunikace mezi zdravotnickými pracovníky a pacienty, která může být často problematická.

Podle dostupných údajů se výskyt rakoviny plic i úmrtnost na ni od 90. let minulého století snižují. Nicméně stále jde o jednu z nejčastějších a nejsmrtelnějších onkologických diagnóz.