Lékaři v kroměřížské porodnici odhalí včas srdeční vady u dětí

Lékaři v kroměřížské porodnici odhalí vrozené vady srdce novorozenců

Děti narozené v kroměřížské porodnici mohou nově podstoupit preventivní vyšetření, díky kterému lékaři včas odhalí vrozené vady srdce. Odborníci z Dětského oddělení Kroměřížské nemocnice se připojili k celonárodnímu pilotnímu projektu časného záchytu vrozených srdečních vad u novorozenců.

Dvě třetiny srdečních vad dokážou lékaři diagnostikovat pomocí ultrazvuku plodu už v průběhu těhotenství, třetina se ale projeví zcela nečekaně až po narození, často i s odstupem několika dnů.

„Pro preventivní vyšetření se používá pulsní oxymetr – přístroj, kterým dokážeme zjistit míru nasycení krve kyslíkem u nově narozeného dítěte. Jde o poměrně jednoduchou metodu, při níž není nutné provádět žádný odběr krve ani jiný invazivní zásah. Stačí pouze na pravou ručku a jednu z nožiček děťátka umístit klipsy a sledovat hodnoty na displeji oxymetru,“ popsala postup při vyšetření Romana Vidrmertová, lékařka Dětského oddělení Kroměřížské nemocnice.

Právě preventivní screeningové vyšetření pomáhá onemocnění odhalit ještě v porodnici a zahájit včas adekvátní léčbu, která snižuje riziko zdravotních následků nebo i úmrtí novorozence. Účast v projektu je pro nemocnici prestižní, v současné době je totiž realizován pouze v devíti neonatologických centrech v celé České republice.

Maminka zůstává se svým dítětem v porodnici obvykle tři dny. Právě během této doby kroměřížští lékaři provedou vyšetření pomocí pulsního oxymetru. „Při pozitivním nálezu vyšetření opakujeme a případně doplníme vyšetření echokardiografií. Jedná se o běžné ultrazvukové vyšetření, které zobrazuje srdce v pohybu, ověřuje jeho schopnost pumpovat krev, změřit jeho velikost a ověřit stav srdečních chlopní. Pokud toto vyšetření vrozenou srdeční vadu u novorozence potvrdí, je nutné odeslat dítě k další léčbě do Dětského kardiocentra v Praze,“ vysvětlila lékařka Romana Vidrmertová.

V kroměřížské porodnici přijde každoročně na svět bezmála 700 novorozenců. Prevalence vrozených srdečních vad v ČR je 5,32 na 1000 živě narozených dětí a přibližně třetina z nich má kritickou vrozenou srdeční vadu, která dítě bezprostředně ohrožuje na životě. „Mezi nejzávažnější srdeční vady patří koarktace aorty, ale také případy, kdy velké cévy odstupují z nepatřičných komor nebo kdy všechny žíly vstupují do pravé předsíně a jejího okolí. Jsou to vady srdce, které jsou závislé, na otevřené arteriální spojce mezi aortou a plicnicí (tzv. Botallova dučej). Po uzávěru této spojky se může krevní oběh zhroutit a dítě je pak ohroženo na životě v řádu hodin nebo i minut,“ zdůraznil důležitost preventivního vyšetření Robert Jeník, primář Dětského oddělení Kroměřížské nemocnice.

Data, která odborníci z Kroměřížské nemocnice v rámci pilotního projektu zaměřeného na časný záchyt kritických vrozených srdečných vad u zralých novorozenců získávají, předávají dále ke zpracování do Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR. „Současné vědecké důkazy podporují zavedení pulsní oxymetrie u všech bezpříznakových novorozenců ještě před propuštěním z porodnice. Cílem pilotního projektu je prokázat, že tento celoplošný screening vrozených srdečních vad je účelný a má opravdu velký význam pro odhalení a včasnou léčbu onemocnění srdce u malých dětí v krátké době po jejich narození. Jsme opravdu rádi, že našimi výsledky přispějeme k celonárodnímu projektu a hlavně že můžeme rodičům nabídnout opět lepší péči pro zdravý vývoj jejich dítěte,“ doplnil primář Jeník.