Lékárnická komora převolila vedení, kurz ale nemění

Novým prezidentem České lékárnické komory je Aleš Krebs

Novým prezidentem České lékárnické komory je Aleš Krebs, viceprezidentem Martin Kopecký. Komora převolila vedení na listopadovém sjezdu v Benešově. Krebs považuje protipadělkovou směrnici za nesmyslnou, lékárníky zahlcuje administrativou. Komora nesouhlasí ani s úhradovou vyhláškou pro rok 2020.

Prezidentem České lékárnické komory se stal její dosavadní viceprezident 48letý Aleš Krebs. Absolvent Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové Krebs je vedoucím lékárníkem v lékárně Slatinice u Olomouce. V nočních volbách na sjezdu komory v Benešově porazil člena představenstva komory Martina Kopeckého, který působí v Grémiu majitelů lékáren. Kopecký, absolvent stejné fakulty, se stal viceprezidentem komory. Zvoleni byli na čtyři roky.

„Sjezd ve svém usnesení i nadále považuje protipadělkovou směrnici za nesmyslnou s ohledem na zásadně nevyvážený poměr administrativní náročnosti a benefitů z nich plynoucích a s ohledem na praktické problémy v implementaci směrnice, množství alertů a problémy s dodávkami běžných léků,“ prezentoval klíčovou prioritu komory její nově zvolený prezident Krebs.

Česká lékárnická komora (ČLnK) začala s volbami v pátek 1. listopadu po 20:00, ale i devatenáctičlenné představenstvo se muselo volit ve čtyřech kolech a výsledky byly až v sobotu nad ránem. Současný prezident Lubomír Chudoba, který vedl lékárníky poslední dvě období, už znovu podle pravidel komory kandidovat nemohl.

Aleš Krebs od roku 1998 pracoval v lékárně ve Slaném a poté v Olomouci, od roku 2012 vede lékárnu ve Slatinicích na Olomoucku. Působil jako předseda okresního sdružení lékárníků v Olomouci, v letech 2007 až 2015 jako mluvčí komory a poslední čtyři roky jako její viceprezident.

Kopecký od roku 2004 pracoval v lékárně v Mohelnici, od roku 2007 v Zábřehu na Olomoucku. Posledních deset let je také členem Grémia majitelů lékáren, které za segment lékárenské péče každoročně vyjednává o úhradách od zdravotních pojišťoven.

Sjezdu se zúčastnil i ministr zdravotnictví Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA, se kterým lékárníci diskutovali témata z jejich každodenní praxe i legislativní změny, které výrazně ovlivní budoucnost českého lékárenství a kvalitu poskytované lékárenské péče. Podle vyjádření komory ministr projevil ochotu nastíněná témata s lékárníky dále řešit.

Delegáti sjezdu se shodli na prioritách, které je nutné pro zachování dostupné a kvalitní lékárenské péče urychleně řešit a promítnout do legislativy. Tyto jsou součástí usnesení sjezdu zahrnující i konkrétní úkoly, které jsou pro představenstvo ČLnK závazné.

Komora v současné době řeší zejména financování lékárenské péče. Nesouhlasí s úhradovou vyhláškou pro rok 2020, podle lékárníků přidala všem segmentům péče kromě lékáren. Lékárny mají příjem z veřejného zdravotního pojištění tzv. signálním výkonem, což je paušální platba 15 korun za vydání léku na recept, komora chce 18 korun. Pojišťovny platbu hradí od zrušení třicetikorunových poplatků za recept. Příjmy lékáren dále tvoří marže a prodej volně prodejných léků, doplňků stravy nebo kosmetiky.

Lékáren je v Česku kolem 2800. Delegátů na sjezdu je přes 220, členství v komoře je povinné, vztahuje se asi na 9000 lékárníků.

USNESENÍ XXIX. SJEZDU DELEGÁTŮ ČLnK:

 • vytvořit vizi pro budoucnost lékárenství,
 • trvat na zrušení sankčních ustanovení z neplnění směrnice minimálně do doby, kdy již budou vydána všechna balení vyrobená před účinností směrnice a zároveň klesne počet alertů pod 0,05 % po dobu nejméně dvou po sobě následujících měsíců, tak jak to definuje EMVO,
 • vytvořit pracovní skupinu pro zkvalitnění dispenzace v lékárně, do které budou přizvání zástupci odborných společností, farmaceutických fakult a spolků,
 • pokračovat v rozšiřování kompetencí lékárníků a zapojení do screeningových programů,
 • připravit změnu volebního řádu tak, aby byly kandidátní listiny pro volby do orgánů komory (představenstva ČLnK, RK, ČR) uzavřeny a zveřejněny 30 dní před konáním volebního sjezdu a pro volby do orgánů OSL 7 dní před zahájením zvláštního volebního shromáždění,
 • předložit na dalším sjezdu jiné alternativy než je přestavba současného sídla komory vč. ekonomických kalkulací nákladů,
 • zřídit v autorizované části webu ČLnK záložku, kde bude u každého z členů Představenstva uvedena oblast, které se věnuje – kterou si vybral nebo mu byla Představenstvem přidělena, a zároveň ať je zde v pravidelných intervalech, alespoň jedenkrát za čtvrtletí, stručně uveden konkrétní postup konkrétního člena Představenstva v dané oblasti,
 • zasadit se o legislativní ukotvení povinnosti pro registrující orgán vyžadovat osvědčení vydávaná komorou jako povinnou přílohu k žádosti o udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb,
 • zpracovat způsob a postup kalkulace nákladů za konzultační činnost na základě garantovaného kurzu,
 • prosazovat usnadnění přístupu ke všem nevydaným receptům prostřednictvím jednoho identifikátoru,
 • obnovit činnost Vědecké rady ČLnK,
 • realizovat úspory v rozpočtových kapitolách, ve kterých je to možné,
 • provést průzkum o budoucnosti tištěné verze Časopisu českých lékárníků.

PŘEDSTAVENSTVO ČLnK

Kopecký Martin, Krebs Aleš, Hojný Michal, Gregor Stanislav, Havlíček Stanislav, Šnajdrová Hana, Novosád Aleš, Svoboda Antonín, Ovčaří David, Láznička Lukáš, Jelínková Kateřina, Hašková Alexandra, Weber Jakub, Orendášová Veronika, Bažantová Michaela, Plisková Radka, Švédová Nina, Lánová Ivana, Pavlíček Ondřej, Šmíd Jindřich.

PREZIDENT

Aleš Krebs

VICEPREZIDENT

Martin Kopecký

REVIZNÍ KOMISE ČLnK

Schwarzová Jana, Marek Josef, Kohlová Zuzana, Kotlář Jiří, Skopová Jarmila, Bednařík Ondřej, Fajmonová Romana

ČESTNÁ RADA ČLnK

Grodza Pavel, Sokolová Ivana, Císař Přemysl, Petrus Václav, Žouželková Helena, Koška Miroslav, Chromá Eugenie, Škvor Pavel, Fránek Stanislav