Lékařská fakulta UK chce nalákat víc sester do intenzivní péče

Třetí lékařská fakulta Univerzity Karlovy chce nalákat více sester do intenzivní péče

Třetí lékařská fakulta Univerzity Karlovy chce nalákat více sester do intenzivní péče. Letos proto otevře navazující dvouletý magisterský obor s tímto zaměřením. Chystá se do něj přijmout asi 30 uchazeček či uchazečů. Podobný obor je možné studovat i na několika dalších fakultách, podle lékařů je ale kvalifikovaných sester v nemocnicích stále nedostatek.

Otevření nového oboru Intenzivní péče na 3. LF UK reaguje podle zástupců fakulty na současný nedostatek sester a na stále vyšší nároky na výkon této profese v praxi. Podle přednosty Kliniky anesteziologie a resuscitace Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Františka Duška dnes sestry musí zvládat řadu věcí, které lékaři nemusí umět. Jde například o ovládání složité techniky.

Podle Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) v akutní lůžkové péči chybí kolem 3000 sester.

Nový obor Intenzivní péče na 3. LF UK budou moct studovat absolventky a absolventi bakalářského oboru Všeobecná sestra. Na rozdíl od podobných studijních programů v Brně či Ostravě, kde nabízejí i kombinované – dříve dálkové – studium, bude na 3. LF UK pouze prezenční. Zájemci o něj mohou své přihlášky posílat do konce února. Přijímací zkoušky se budou skládat z písemného testu a pohovoru.

Všeobecná sestra musí mít v současné době čtyři roky střední školy a tři roky bakalářského vzdělání na vysoké škole či tříletého oboru na vyšší odborné škole. Po vystudování zdravotnické střední školy v oboru zdravotnický asistent je možné pracovat jako takzvaná praktická sestra.

Bakalářské studium sestrám nabízí velká část státních vysokých škol, kromě Prahy, Brna či Ostravy je možné studovat také například v Olomouci, Jihlavě, Zlíně nebo Českých Budějovicích. Tříletý obor nabízí také většina zdravotnických středních škol. Navazující magisterské studium je možné v oboru Intenzivní péče, které nabízí i 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity v Brně nebo Ostravské univerzita. Přijímají řádově několik desítek studentů na prezenční a stejně na kombinované studium.