Lékařská fakulta UK chce nalákat víc sester do intenzivní péče

Ilustrační snímek, foto: pixabay.com

Třetí lékařská fakulta Univerzity Karlovy chce nalákat více sester do intenzivní péče. Letos proto otevře navazující dvouletý magisterský obor s tímto zaměřením. Chystá se do něj přijmout asi 30 uchazeček či uchazečů. Podobný obor je možné studovat i na několika dalších fakultách, podle lékařů je ale kvalifikovaných sester v nemocnicích stále nedostatek.

Otevření nového oboru Intenzivní péče na 3. LF UK reaguje podle zástupců fakulty na současný nedostatek sester a na stále vyšší nároky na výkon této profese v praxi. Podle přednosty Kliniky anesteziologie a resuscitace Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Františka Duška dnes sestry musí zvládat řadu věcí, které lékaři nemusí umět. Jde například o ovládání složité techniky.

Podle Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) v akutní lůžkové péči chybí kolem 3000 sester.

Nový obor Intenzivní péče na 3. LF UK budou moct studovat absolventky a absolventi bakalářského oboru Všeobecná sestra. Na rozdíl od podobných studijních programů v Brně či Ostravě, kde nabízejí i kombinované – dříve dálkové – studium, bude na 3. LF UK pouze prezenční. Zájemci o něj mohou své přihlášky posílat do konce února. Přijímací zkoušky se budou skládat z písemného testu a pohovoru.

Všeobecná sestra musí mít v současné době čtyři roky střední školy a tři roky bakalářského vzdělání na vysoké škole či tříletého oboru na vyšší odborné škole. Po vystudování zdravotnické střední školy v oboru zdravotnický asistent je možné pracovat jako takzvaná praktická sestra.

Bakalářské studium sestrám nabízí velká část státních vysokých škol, kromě Prahy, Brna či Ostravy je možné studovat také například v Olomouci, Jihlavě, Zlíně nebo Českých Budějovicích. Tříletý obor nabízí také většina zdravotnických středních škol. Navazující magisterské studium je možné v oboru Intenzivní péče, které nabízí i 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity v Brně nebo Ostravské univerzita. Přijímají řádově několik desítek studentů na prezenční a stejně na kombinované studium.