Lékařská fakulta v Plzni má letos rekordní počet přihlášek, zájem trvale roste

Free time of a students, bachelor`s campus life rhythm. Five friendly students are walking after they passed test outside the college building and discuss the project, smiling, enjoying, carefree

Rekordní počet přihlášek ke studiu letos přišel na Lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Plzni. Hlásí se na ni přes 3600 zájemců, meziročně zhruba o 550 víc. Zájem o studium na fakultě, která předloni otevřela moderní kampus, roste. Do prvního ročníku všeobecného lékařství přijímá kolem 300 studentů a 50 studentů ke studiu zubního lékařství. Fakulta nově otevírá magisterský obor pro radiologické asistenty, kam chce přijmout 20 uchazečů. Přijímací zkoušky budou 12. června.

„Nový studijní program Zobrazovací a ozařovací technologie v radiodiagnostice, nukleární medicíně a radioterapii je pro absolventy bakalářského studia radiologické asistence. Je akreditován Univerzitou Karlovou a ministerstvem zdravotnictví,“ řekl proděkan Jiří Ferda.

Na šestiletý studijní program Všeobecné lékařství se přihlásilo 2461 zájemců, což je osminásobný přetlak proti předpokládanému počtu přijatých studentů. Na pětileté Zubní lékařství, kam se přihlásilo 1037 lidí, je zájem téměř jednadvacetinásobný. Na nový dvouletý program pro radiologické asistenty je podáno 108 přihlášek, a zájem je tak oproti kapacitě více než pětinásobný.

„Naše fakulta se stává populárnější a populárnější,“ řekl děkan Jindřich Fínek. Na stoupajícím zájmu o studium má podle něj podíl moderní prostředí a vybavení nového kampusu i zprávy o kvalitě studia.

Přijímací zkoušky 12. června jsou pouze pro studenty medicíny v češtině. Na fakultě běží také také studium v angličtině, kam má být letos přijato 130 uchazečů, z toho 25 na zubní lékařství. Zahraniční uchazeči, jichž se letos hlásí 373 na obor General Medicine (Všeobecné lékařství) a 84 na obor Dentistry (Zubní lékařství), skládají většinou zkoušky ve své zemi prostřednictvím specializovaných agentur. „Přímo na fakultě v Plzni byly přijímací zkoušky na anglické studium 30. května, kam přišlo 53 uchazečů. Studium v angličtině si studenti hradí,“ dodala Černíková.

Školu dokončí asi 75 procent studentů, kteří nastoupí do prvního ročníku. Podle Fínkova odhadu je mezi absolventy kolem 30 procent mužů a 70 procent žen. Až 30 procent uchazečů fakulta přijme bez přijímacích zkoušek na základě prospěchu ze střední školy v ČR.

Fakulta na podzim 2022 otevřela nový kampus vedle fakultní nemocnice na Lochotíně za 1,84 miliardy korun. Přesunula se tam teoretická výuka budoucích lékařů, která se dosud odehrávala v několika budovách ve městě. Plzeň tak získala nejnovější areál pro studium medicíny v ČR.