Lidé dostanou do schránky test na vyšetření rakoviny tlustého střeva a konečníku

Deset tisíc lidí obdrží do schránek samoodběrovou sadu na vyšetření stolice kvůli hrozbě rakoviny tlustého střeva a konečníku. Zhoubný nádor tlustého střeva je nejčastější formou rakoviny českých pacientů. Na preventivní vyšetření už bylo pozváno více než 4,6 milionu lidí. Jedná se o projekt Národního screeningového centra Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR (ÚZIS), Ministerstva zdravotnictví ČR a Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR (VZP).

Takzvaný kolorektální karcinom patří mezi nejčastější zhoubné nádory. Každý rok na něj v Česku umírá téměř 3 500 pacientů, diagnostikováno je pak přibližně 7 500 nových. S historií nádoru tlustého střeva a konečníku v ČR žije podle statistik přibližně 58 000 osob. Jde o závažné onemocnění, které je na začátku zcela bez příznaků, a proto je často objeveno příliš pozdě. Onemocnění lze přitom účinně předejít nebo jeho následky minimalizovat, v případě, kdy je zachyceno včas. „Právě díky testování stolice na skryté krvácení a kolonoskopickému vyšetření můžeme tomuto zhoubnému nádoru efektivně zabránit,“ říká Štěpán Suchánek, vedoucí lékař Oddělení gastrointestinální endoskopie Interní kliniky 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy ÚVN Praha.

Od roku 2014 funguje v Česku program adresného zvaní, v něm všechny zdravotní pojišťovny rozeslaly svým pojištěncům na 4,6 milionu pozvánek na preventivní vyšetření tlustého střeva a konečníku. Jedná se o jednu z největších zdravotnických intervencí v moderní historii českého zdravotnictví. „Přesto na vyšetření, které může zachránit život, nepřišli zdaleka všichni,“ říká mluvčí VZP Vlastimil Sršeň.

„Pokud pojištěnec nereaguje, jsou pozvánky posílány opakovaně. Na první pozvánku reaguje více než pětina pozvaných, ale s opakovaným zvaním účast klesá,“ popsal průběh současného adresného zvaní vedoucí Národního screeningového centra ÚZIS ČR Karel Hejduk.

Právě zvýšení počtu vyšetřených mužů a žen ve věku 50 až 70 let, je cílem pilotního projektu rozesílání samoodběrových sad na vyšetření stolice.

Od ledna do konce března 2020 bude postupně osloveno až 10 000 pojištěnců Všeobecné zdravotní pojišťovny, která na projektu spolupracuje. Pojištěncům, kteří se screeningu na základě adresného zvaní dlouhodobě neúčastní, bude zaslán dopis, jehož součástí je samoodběrová sada na odběr vzorku stolice. Ta slouží k vyšetření skrytého krvácení a je zdarma.

 „Podle návodu, který je přiložen v poštovní zásilce, odebere pojištěnec vzorek stolice a zašle ho v přiložené návratové obálce spolu s podepsanými dokumenty bezplatně do specializované laboratoře, která vzorek vyhodnotí a přibližně do jednoho měsíce zašle zpět výsledek vyšetření společně s dopisem, který obsahuje další pokyny,“ vysvětlil Karel Hejduk s tím, že i pokud je výsledek příznivý, pojištěnec by měl dále pravidelně podstupovat screening u svého praktického lékaře či gynekologa a dávat stále pozor na možné příznaky kolorektálního karcinomu.

„Pokud je zjištěna přítomnost krve v odebraném vzorku stolice, neznamená to, že pojištěnec rakovinu má nebo ji dostane. Tento výsledek však upozorňuje na její možné riziko a pojištěnec je poté vyzván k návštěvě svého praktického lékaře, který mu vysvětlí další postup,“ dodává Ondřej Májek z Národního screeningového centra.

„Pokud by se díky samoodběrovému vyšetření, které nyní testujeme, podařilo zachránit byť jen jeden lidský život, byl by to významný úspěch,“ dodává ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

„Absolvování screeningu mimo jiné také šetří peníze z veřejného zdravotního pojištění, které by při pozdějším odhalení diagnózy pojišťovna vynakládala na nákladnou léčbu pacienta. Jen v roce 2018 se léčilo s diagnózou karcinomu střeva 44 tisíc klientů Všeobecné zdravotní pojišťovny, která za jejich léčbu zaplatila přes dvě miliardy korun,“ uvedl náměstek pro zdravotní péči VZP David Šmehlík.

Projekt má také zjistit, jestli je možné pomocí samoodběrové zásilky zvýšit účast lidí na preventivním vyšetření. Výsledky tohoto pilotního projektu tak pomohou rozhodnout, zda je tento přístup vhodný zavést celoplošně.

„Jedná se o pilotní projekt, který osloví pouze část pojištěnců Všeobecné zdravotní pojišťovny. Pokud by se screeningu chtěl účastnit kdokoli, kdo zásilku neobdrží, může se samozřejmě obrátit na svého praktického lékaře nebo v případně žen gynekologa. Lékař pak nejlépe poradí s možnostmi prevence nejen kolorektálního karcinomu,“ doplnil Hejduk. Projekt je financován Evropskou unií.

Současnou situaci popsal také praktický lékař Norbert Král: „Každé další projekty, které se v rámci screeningu dělají, jsou důležité, protože účast na preventivních vyšetřeních stále není dostatečná, i když se v současné době nepatrně zvyšuje. Stále však hledáme nové cesty a alternativy, jak tuto účast zvýšit. Důležité je, aby rostlo i všeobecné povědomí o screeningu, abychom lidi motivovali k tomu si své zdraví chránit.“

Národní program screeningu kolorektálního karcinomu pro osoby starší 50 let funguje od roku 2000. V současnosti se při screeningu využívá test na okultní krvácení do stolice, který detekuje i malé množství krve ve stolici. Osobám bez příznaků onemocnění má odběrovou sadu pro test předat jejich registrující praktický lékař, v případě žen i gynekolog, a následně je má také informovat o výsledku vyšetření. Existuje i možnost podstoupit tzv. screeningovou kolonoskopii bez předchozího testu na okultní krvácení. U osob, které se této prevence neúčastní, probíhá tzv. adresné zvaní občanů.

Screening nádorů tlustého střeva a konečníku v ČR

  • Bylo provedeno téměř 310 000 screeningových kolonoskopií
  • U cca 113 000 osob byly odstraněny adenomové polypy (potenciální předstupeň zhoubného nádoru)
  • U cca 9 600 osob byl zachycen nádor, v drtivé většině v málo pokročilém stadiu, tedy dobře léčitelný
  • Standardizovaná mortalita na nádory tlustého střeva a konečníku poklesla více než 30%