Loni byl IKEM největším transplantačním centrem v Evropě

Pražský Institut klinické a experimentální medicíny (IKEM) byl loni podle tamních lékařů největším transplantačním centrem v Evropě. Zdejší chirurgové transplantovali 540 orgánů, což je nejvíce v celé historii české transplantační medicíny v jednom centru.

V loni bylo v IKEM transplantováno 299 ledvin, 154 jater, 38 srdcí, 41 slinivek, 1 tenké střevo a 7 Langerhansových ostrůvků – dohromady 540 orgánů, které daly šanci na nový život 486 pacientům.

„Za tímto číslem stojí enormní úsilí celého týmu Transplantcentra, od chirurgů, koordinátorů, sester až po lékaře internisty. A neméně důležití jsou i lékaři intenzivisté z dárcovských nemocnic. Jim všem patří dík našich pacientů,“ říká ředitel IKEM Michal Stiborek.

Rekordnímu počtu se tak zatím nevyrovná žádné jiné evropské centrum: „IKEM se stal největším transplantačním centrem co do počtu výkonů v Evropě. Dle dostupných dat ani největší centrum Velké Británie – Birmingham, ani centra na severu Evropy nebo v okolních zemích nedosahují našich výsledků,“ dodává přednosta Transplantcentra Ondřej Viklický.

Kvantitativně největším programem v IKEM jsou transplantace ledvin. Loni chirurgové vyměnili ledvinu celkem 299 pacientům. Z tohoto čísla se jednalo v 33 případech o ledvinu od žijícího dárce. Program, v němž je většina párů z České republiky, rozšířily i výměny s Rakouskem a na sklonku roku 2019 s Izraelem.

„Spojování dvojic probíhá každých čtvrt roku a mezinárodní spolupráce nám dává větší možnost pro pacienty najít potenciálního dárce,“ vysvětluje přednosta Kliniky transplantační chirurgie Jiří Froněk.

Transplantace ledvin představují nejlepší metodu léčby nezvratného selhání ledvin. Tím v Česku trpí přes 6000 lidí. „Jen 12 % z nich je zařazeno k transplantaci ledvin, proto je důležité, aby se každý nemocný aktivně zajímal a nebál se zeptat svého nefrologa nebo i kontaktovat naše koordinátory v IKEM,“ dodává Viklický.

Nová játra dala šanci na život 148 dospělým pacientům. To je nejvíce dospělých od začátku tohoto programu. Zároveň chirurgové zachránili život i dalším 6 dětským pacientům. „Nejčastější indikací pro transplantaci jater jsou u nás problémy spojené s poškozením jater kvůli alkoholismu, dále hepatocelulární karcinom, primární sklerozující cholangitida nebo chronická infekce hepatitidou C. Dobrá zpráva pro pacienty je, že výsledky přežívání našich pacientů leží zřetelně nad průměrem udávaným evropským registrem: jednoroční přežívání pacientů činí 90 %, pětileté 82 % a desetileté 74 %,“ říká Froněk.

Loni IKEM zavedl novou metodu, která umožňuje použít k transplantaci i játra, která nejsou tak kvalitní. „Na speciálním přístroji se několik hodin promývají, abychom je dostali do lepší kondice,“ dodal Froněk. Výjimečná byla i spolupráce s dárcovskými nemocnice nejen v transplantačním regionu IKEM, celkem 155. „Každá dárcovská nemocnice má různé podmínky, na kterých závisí jejich možnost zapojit se do dárcovského programu. Jsou centra, která v loňském roce indikovala i dvě desítky dárců, jiná třeba jen jednoho. Důležité je, že záleží na každém, byť jediném dárci. Právě ten v dané chvíli může zachránit život nemocného pacienta,“ uvedla vedoucí Oddělení odběru orgánů a transplantačních databází Eva Pokorná. Dárci orgánů se v Česku již dávno nestávají tzv. „motorkáři“, ale jsou to ve většině případů pacienti po cévní mozkové příhodě, nikoli po traumatech hlavy. Obecně jsou to spíše starší lidé, celkem 60 % z nich bylo loni starších 51 let, výjimkou nejsou dárci po sedmdesátce.

ČTK