Magnetické rezonance pro pacienty i v menších nemocnicích

ilustrační foto -pracoviště magnetické rezonance v Nemocnici AGEL Přerov

Radiodiagnostické přístroje za více než 200 miliónů korun nainstaluje do svých zdravotnických zařízení v Česku a na Slovensku zdravotnická skupina AGEL. Rozsáhlý investiční projekt počítá s obměněnou starších přístrojů, magnetickými rezonancemi budou nově vybaveny také nemocnice v regionech, kde tato vyšetřovací metoda dosud chyběla. To zkvalitní diagnostické možnosti lékařů nejen v samotných nemocnicích, ale i ostatním poskytovatelům zdravotní péče v regionech.

Pro vysoké rozlišení snímků a šetrnost vůči pacientovi je vyšetření magnetickou rezonancí pro mnohé medicínské obory klíčovou metodou při diagnostice široké škály onemocnění a poruch.

„Vzhledem k personálním nárokům i vyšším pořizovacím a provozním nákladům nepatří magnetické rezonance v českých a slovenských nemocnicích ke standardu. Bohužel i dnes musí pacienti v některých regionech za touto specializovanou péčí dojíždět dlouhé hodiny. Naším cílem proto byla nejen modernizace vybavení, ale především zlepšení dostupnosti nejmodernější péče,“ uvedl předseda představenstva AGEL Aleš Herman.

Investiční projekt počítá s nákupem 11 nových magnetických rezonancí. První přístroj bude nainstalován ve Valašském Meziříčí už na přelomu letošního a příštího roku.

„Nemocnice ve Valašském Meziříčí je jedním z příkladů regionu, kde toto vybavení zásadním způsobem chybí. Pacienti musí na vyšetření dojíždět do Ostravy či Olomouce, což je více než hodina cesty. V případě, kdy nejste zdravotně v pořádku a trpíte bolestmi, je tak náročné cestování velmi nepříjemné,“ doplnil Herman s tím, že další instalace budou v jednotlivých zdravotnických zařízeních probíhat postupně až do konce roku 2022.

Magnetická rezonance je velmi moderní vyšetření, které nepracuje na principu rentgenových paprsků, ale využívá velmi silného magnetického pole. Jedná se o bezpečné vyšetření, které dokáže snímkovat strukturu tkání do nejmenších detailů. Právě díky magnetické rezonanci se zefektivnila diagnostika v řadě medicínských oborů – neurologii, ortopedii, pediatrii, traumatologii, onkologii a dalších oborech.