Medici by mohli v nemocnicích pracovat jako praktické sestry

Ministerstvo zdravotnictví chce umožnit medikům, aby mohli při práci v nemocnici zastávat pozici praktické sestry. Museli by ale mít za sebou čtyři roky studia a absolvovat zkoušky z předmětu ošetřovatelství či péče o nemocné. Nyní mohou medici pracovat jen jako sanitáři nebo ošetřovatelé. Někteří to v době epidemie nového typu koronaviru dělají dobrovolně, další povolaly kraje na základě pracovní povinnosti.

„V současné době studenti medicíny pomáhají v řadě zdravotnických zařízení a v řadě zařízení sociální péče. Podle platné legislativy dosud mohli být zařazováni jen do prací, které jsou neodborné typu sanitáře a podobně,“ uvedl ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO).

Získají tak kompetence jako takzvaná praktická sestra, což je nelékařské povolání, které vzniklo kvůli sladění se směrnicemi Evropské unie o uznávání odborných kvalifikací. Praktické sestry mohou vykonávat méně kvalifikované činnosti než takzvaná všeobecná sestra. To jsou zdravotníci a zdravotnice, kteří získali vzdělání na vysoké nebo vyšší odborné škole.

Pracovat jako praktická sestra je možné po studiu střední zdravotnické školy v oboru zdravotnický asistent nebo akreditovaného kurzu po střední škole jiného oboru. Nově pak také po absolvování čtvrtého ročníku medicíny a potřebných zkoušek. „Budou moci být adekvátně zařazeni, tak adekvátně ohodnoceni,“ dodal ministr.

Vláda uložila pracovní povinnost během nouzového stavu mimo jiné studentům čtvrtého a pátého ročníku všeobecného lékařství na lékařských fakultách či pátého ročníku studentů zubního lékařství a farmacie.

„V rámci vykonávání této pracovní povinnosti nebo dobrovolnické činnosti mediků se ukázalo, že jejich kompetence jsou v současné době velmi omezené. Ve zdravotnických zařízeních lze mediky zařadit pouze na pozice sanitářů nebo ošetřovatelů bez rozdílu, zda jde o studenta šestého či třetího ročníku,“ uvádí se v důvodové zprávě.

Nemocnice se přitom potýkaly s nedostatkem kvalifikovaného personálu, tisíce sester i lékařů se totiž nakazily koronavirem. I mimo epidemii mají nemocnice sester málo.

Sanitářem může být medik po třech semestrech studia a ošetřovatelem po čtyřech semestrech. Další nabytí znalostí a dovedností v dalších ročnících studia není v současné legislativě nijak zohledněno. Na tento problém upozornil před časem také děkan 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy Martin Vokurka. Vyzval proto vládu a další státní orgány, aby co nejrychleji umožnily medikům ve vyšších ročnících kvalifikované zapojení do péče o nemocné. V řadě jiných zemí podle něj mohou studenti z vyšších ročníků pod dozorem provádět například základní vyšetření nebo odebírat krev.

Nově by pozici zdravotní sestry mohli vykonávat i studenti oboru všeobecné lékařství, kteří mají za sebou osm semestrů a složili zkoušku z předmětu ošetřovatelství či péče o nemocné nebo obdobného předmětu. S návrhem podle předkladatelů souhlasí zástupci lékařských fakult, nemocnic, České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně i České asociace sester.

ČTK