Ministerstvo zdravotnictví vyhlásí výběrové řízení na pozici ředitele centra pro vzdělávání zdravotníků

Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů

Ředitelka Národního centra ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů v Brně Jana Mikulková rezignovala. Ministerstvo zdravotnictví, které centrum zřizuje, vypíše výběrové řízení na jejího nástupce. Centrum má na starosti organizaci dalšího vzdělávání zdravotníků.

„Národní centrum je respektovanou vzdělávací platformou pro nelékařská zdravotnická povolání a já věřím, že nové vedení bude pracovat na jeho dalším odborném rozvoji tak, aby nelékařským pracovníkům nabízelo čím dál kvalitnější služby,“ uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Ředitelka se podle ministerstva rozhodla skončit z osobních důvodů. Centrum povede statutární zástupkyně Marie Malinková. Ministerstvo zdravotnictví vyhlásí v nejbližších dnech na pozici ředitele otevřené výběrové řízení.

Centrum se věnuje specializačnímu a celoživotnímu vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví, pro které je ze zákona povinné. Zároveň organizuje rekvalifikační kurzy nebo vzdělávací akce pro veřejnost.

Kromě oboru všeobecná sestra patří mezi nelékařské zdravotnické obory, které lze studovat, například porodní asistentky, zdravotničtí záchranáři, zdravotní laboranti, zubní technici radiologičtí asistenti, farmaceutičtí asistenti, zubní laboranti, fyzioterapeuti, nutriční terapeuti, nebo ergoterapeuti, kteří se zaměřují u klientů na nácvik zvládání činností běžného života.