Ministerstvo zdravotnictví zapojí do zdravotních služeb dobrovolníky

Ilustrační fotografie, pixabay

Dobrovolnická činnost ve zdravotnictví jako součást systému poskytování zdravotních služeb může podle ministerstva přispět ke zvýšení kvality péče i spokojenosti pacientů. Ministerstvo zdravotnictví spustilo tříletý projekt, který má nastavit podmínky pro ukotvení a profesionální řízení dobrovolnictví v lůžkových zdravotnických zařízeních.

Primárním nástrojem inovativního národního programu dobrovolnictví ve zdravotních službách je vytvoření pracovních pozic koordinátorů dobrovolníků specializovaných na oblast zdravotnictví. Díky tomu bude možné dobrovolnické aktivity rozšířit a koordinátory bude možné odpovídajícím způsobem zaplatit.

„Zapojení dobrovolnické laické pomoci do systému zdravotní péče je v zahraničí běžné a v řadě zemí má tato činnost vysokou prestiž. U nás byla tato oblast dosud v pozadí a nebyl na ní kladen takový důraz, který si zasluhuje. To chceme změnit. Dobrovolník může hrát významnou roli v péči o zlepšování zdravotního stavu pacienta. Podpora prostřednictvím lidského kontaktu pomáhá například u dlouhodobě hospitalizovaných pacientů, u kterých vyloučení z běžného prostředí a omezení sociálních vazeb může mít negativní dopad na jejich celkový stav,“ uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Pro koordinátory dobrovolníků ve zdravotních službách vznikne propracovaný systém vzdělávání, bude inovováno metodické doporučení pro řízení a hodnocení dobrovolnické činnosti ve zdravotních službách.

Nově zaváděné prvky budou pilotně testovány ve vybraných zdravotnických zařízeních a v pravidelných intervalech bude hodnoceno využití inovací v praxi. Po dobu pilotního provozu budou získávány informace a zpětné vazby od dobrovolníků, pacientů, rodinných příslušníků a zdravotníků.

Zapojeným poskytovatelům zdravotních služeb bude v rámci dotace poskytnut mimo jiné i finanční příspěvek na mzdové náklady koordinátorů dobrovolníků. V rámci projektu bude také proveden průzkum motivací a postojů veřejnosti k dobrovolnictví v nemocnicích.

Plán projektu předpokládá, že jeho realizací dojde k rozšíření dobrovolnických aktivit ve zdravotnictví nejméně o 20 %. V dlouhodobém časovém horizontu lze očekávat celoplošné zavedení dobrovolnictví do systému českého zdravotnictví. Celkové náklady projektu budou 49,7 milionů korun, přispěje na něj Evropská unie v rámci Operačního programu Zaměstnanost.