Ministr Vojtěch: Ne každý učitel nad 65 let je v rizikové skupině

Adam Vojtěch, ministr zdravotnictví, FOTO: ÚVČR

Všechny učitele starší 65 let nelze podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) zařadit do rizikové skupiny. Nemoc covid-19 víc ohrožuje chronicky nemocné, například po onkologické léčbě, se sníženou funkcí imunitního systému, s nemocemi srdce a cév, s plicním onemocněním, dále silně obézní nebo lidi s neléčenou cukrovkou. Manuál pro školy vzhledem k rizikovým skupinám pouze uvádí, že učitel může podle svého uvážení nosit roušku a zachovávat odstup. Učitelů v důchodovém věku je podle odhadů asi pět procent.

„Vědecké poznání v tomto směru se vyvíjí. Určitě už dnes neplatí to, že rizikové skupiny jsou všichni senioři. Dnes už víme, že jsou to lidé, kteří mají dekompenzované chronické onemocnění. Skutečně jsou to velmi vážně nemocní lidé,“ uvedl ministr.

Ministerstvo zdravotnictví rizikové faktory pro těžší průběh nemoci definuje například v Národní strategii testování nemoci covid-19. Jmenuje v ní zejména lidi s vážnými chorobami, jako jsou jsou hemato-onkologická onemocnění, s rakovinou léčenou chemoterapií nebo radioterapií nebo po transplantacích orgánů či kostní dřeně. U chronických nemocí jsou rizikoví pacienti ti, jejichž nemoc, například srdeční, plicní, cukrovka nebo vysoký tlak, není ve stabilním stavu. Ohroženější jsou také lidé s těžkou obezitou.

Manuál upravuje situaci, kdy je zaměstnanec školy v karanténě. Potom se může dohodnout se školou, že bude učit na dálku a dostane plný plat nebo mzdu. Pokud se nedohodnou, bude učitel pobírat nemocenskou ve výši 60 procent průměrného výdělku. Pro ostatní pracovně-právní souvislosti manuál odkazuje na zákoník práce.

čtk