Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch podpoří legalizaci domácích porodů

Rodit doma bude možné s posvěcením státu. Vyplývá to z návrhu zákona o České komoře porodních asistentek. Návrh, který bude Senát projednávat připravil senátor za KDU-ČSL Lumír Kantor spolu s 19 dalšími senátory. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch návrh podpoří. Odborná veřejnost je dlouhodobě proti domácím porodům.

Zákon, který umožní také legalizovat domácí porody, má podle senátora Kantora hlavně stanovit práva a povinnosti porodních asistentek sdružených v nově vzniklé České komoře porodních asistentek. „Vzhledem k historické tradici, kterou u nás řemeslo porodní báby mělo, je poměrně překvapivé, že se k tématu pojí desítky let trvající absence konstruktivního dialogu zúčastněných,“ říká Kantor. Návrh prvotně směřuje rodičky a porodní asistentky do porodnic, mění ale současnou legislativu, která neumožňuje porodním asistentkám vedení domácího porodu.

„V krajním případě by měl návrh umožnit, aby porod dětí, jejichž rodiče si přese všechno uvedené porod v domácím prostředí zvolí, mohl probíhat za doprovodu porodní asistentky, ale porodní asistentky zkušené, přezkoušené, vedené jasnými metodikami a kárně odpovědné, uvádí důvodová zpráva k zákonu senátora Kantora.

„Nevidím důvod, proč nepodpořit myšlenku, která zkrátka dává smysl,“ uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch pro televizi Prima.

Podle zdravotnických statistik (ÚZIS ČR) provází domácí porody téměř pětinásobná hodnota úmrtnosti novorozenců. Mezi roky 2012 a 2018 při plánovaných domácích porodech zemřelo 1,23 % dětí z celkového počtu plánovaných porodů doma. Oproti tomu stojí 0,26 procentní úmrtnost dětí narozených ve zdravotnických zařízeních. Jedná se o data poměřující počet porodů k úmrtím, kdy v nemocnicích bylo 766 350 porodů a doma plánovaných 244. Přesto, že porod doma představuje pro dítě i matku zvýšené riziko, upřednostňuje jej stále více žen. V roce 2012 rodily doma plánovaně čtyři ženy, v roce 2018 už jich bylo šedesát dva.

Podle senátorky Renaty Chmelové ze senátorského klubu KDU-ČSL a nezávislí zvyšuje Komora porodních asistentek důvěru v porody s asistentkou v porodnicích, a v jiných porodních zařízeních, jako jsou například porodní domy. „Kromě toho Komora zaštiťuje i soukromé porodní asistentky, tak aby se nemocnice neobávaly s nimi uzavírat smlouvy, pokud si je rodička vybere. Domácí porody mohou vykonávat pouze porodní asistentky, které budou přezkoušené na základě jednotné metodiky,“ uvádí Chmelová.

Návrh zákona však na současné porodní asistentky neklade žádné nároky. „Porodním asistentkám, které vykonávaly povolání porodní asistentky před 1. lednem 2023, udělí komora kvalifikační zkoušku ke dni jejich zápisu do seznamu porodních asistentek,“ uvádí návrh zákona.

Kantor uvádí, že ministerstvo zdravotnictví a odborné lékařské společnosti budou mít v komoře porodních asistentek jediného, jednotného a silného partnera. Zároveň dojde ke vzniku pravidel podle vědeckých a současných poznatků porodní asistence. „Zvýší se tak zcela zásadně bezpečnost pro rodičky, novorozence i samotné porodní asistentky. Podstatná je také struktura představenstva komory. Mají tam místo asistentky v nemocnicích, ale i ty, které chodí k těhotným ženám domů. Důležitý je také systém vzdělávání. To je například podstatné pro to, aby nemohly jít k porodům doma čerstvé absolventky školy bez praxe, nebo nedocházelo k anarchii v postupech,“ doplňuje Kantor.

Příliš velké riziko pro matku a dítě

„Vědecká rada ČLK považuje plánovaný porod mimo zdravotnické zařízení za postup non lege artis a to z důvodu nemožnosti stoprocentní předvídatelnosti zvýšených bezpečnostních rizik pro matku i její dítě. VR ČLK zároveň plně podporuje přirozené porody v řádně personálně i technicky vybavených porodnicích, které rodičkám zajišťují příjemné prostředí,“ uvedl prezident České lékařské komory Milan Kubek. Postup non lege artis znamená, že péče není poskytována v souladu se současnými vědeckými poznatky.

Odborné společnosti domácí porody dlouhodobě odmítají. Proti nim se vymezila Česká lékařská společnost J.E. Purkyně a Česká asociace sester už v roce 2012. „I u původně zcela fyziologického porodu zcela zdravé ženy, mohou náhle nastat závažné, matku a nebo dítě ohrožující komplikace,“ uvádí společnost s tím, že se jedná o zdraví nebo i život ohrožující stavy a dodává. „V České republice, z hlediska geografických a klimatických podmínek, není možné zajistit pro tyto případy rychlý a nekomplikovaný transport z domácího prostředí do porodnického zařízení. V zájmu zdraví obyvatel naší země není ze zdravotních důvodů vhodné, aby nastávaly takové legislativní úpravy, které by domácí dále porody přímo podporovaly.“

Stačí registrace

Ve vzniklé komoře bude členství nepovinné, ale registrace všech asistentek bude povinná. Podobný model má fungovat třeba na Slovensku. „Porodní asistentky tak budou mít vyšší pravomoci, společenské uznání, ale i velkou odpovědnost. Tak jak si zaslouží. Jestli se chceme vyhnout diletantismu, musíme mít odborné komory. Spolupracující konstruktivně se státem i s blízkými profesemi,“ uvádí Kantor.

„Komora porodních asistentek by byla určitě dobrá v tom případě, že by prosazovala porodní asistenci jako profesi nejvhodnější samostatnou,“ řekla porodní asistentka Zuzana Štromerová.

Podle prezidentky Unie porodních asistentek Ivany Königsmarkové by bylo nejdříve zapotřebí říct, co ta porodní asistentka je, a jakým způsobem změnit vůbec ten systém péče.

Požadavky na vybavení porodní asistentky při poskytování služeb ve vlastním prostředí pacienta

 • vyšetřovací světlo
 • sterilní svorka nebo gumička na pupečník
 • sterilní nůžky
 • fetální doppler
 • pulzní oxymetr
 • odsávačka
 • laryngoskop a pomůcky k zajištění dýchacích cest
 • přenosná váha pro novorozence
 • měřidlo délky novorozence
 • vaginální zrcadla
 • zdroj medicinálního kyslíku