Mobily, počítač či televize ničí kvalitní spánek. Až 46% Čechů špatně spí.

Noční buzení, náročná rána, pocit únavy navzdory dostatečné době spánku. To jsou tři
nejčastější problémy, které trápí Čechy ve spojení se  spánkem. „Problémy se spánkem
často pramení ze stresu, nedodržování zásad spánkové hygieny či mohou souviset s obezitou
a dalšími tělesnými chorobami,“ uvádí MUDr. Kateřina Seltenreichová ze Spánkové
poradny Nemocnice Na Homolce.
Z rozsáhlého průzkumu Pilulka.cz a výzkumné agentury Behavio, který byl realizován na
reprezentativním vzorku 1 000 lidí, vyplývá, že mnohé problémy se spánkem si způsobujeme
sami v souvislosti se špatnými návyky před spaním.
V průzkumu navíc až 46 % dotázaných uvedlo, že je trápí noční buzení. „Zároveň má 38 %
respondentů problémy s ranním vstáváním a 39 % se cítí unaveně, i když spí dlouho,“
komentuje a doplňuje údaje z průzkumu Andrea Babicová, tisková mluvčí Pilulka.cz. Jak
dodává paní doktorka Seltenreichová, „jasným signálem, že je něco v nepořádku, je právě
dlouhodobý pocit nevyspání i po dostatečně dlouhém spánku. V pozadí obtíží mohou být
zástavy dechu během spánku neboli spánkové apnoe. Méně často je spánek provázen
nezvyklými pohyby a někdy až pády z lůžka, takové obtíže však přivedou nemocného k lékaři
zpravidla záhy.“

ČEŠI MAJÍ VE SROVNÁNÍ S DALŠÍMI TŘEMI ZEMĚMI NEJHORŠÍ SPÁNEK
Z porovnání s dalšími zeměmi, ve kterých probíhal průzkum výzkumné agentury Behavio, vyšli
Češi nejhůře. Ze čtveřice zemí jsme na špičce nejhůře vyspaných obyvatel. Hned za námi jsou
Maďaři, u nichž až 42 % lidí uvedlo, že se v noci budí, následují Rakušané a Slováci. Češi mají
také největší problém usnout (28 %). S usínáním mají naopak nejmenší problém Maďaři (17
%).
ČEŠI SE PŘED SPÁNKEM NEJČASTĚJI DÍVAJÍ DO MOBILU, POČÍTAČE ČI SLEDUJÍ TELEVIZI
Nejčastější pravidelnou aktivitou Čechů před spaním je dívání se do mobilu, počítače nebo
sledování televize. V průzkumu to dokonce uvedlo 57 % dotázaných. Ve věkové skupině od 18
do 24 let se před spaním dívá do mobilu či počítače 80 % respondentů. „Zároveň 58 %
respondentů uvedlo, že pravidelně před spaním sledují televizi,“ doplňuje informace
z průzkumu Andrea Babicová.

DŮLEŽITÁ JE KVALITA SPÁNKU A DODRŽOVÁNÍ SPÁNKOVÉ HYGIENY
Kvalitní spánek je pro lidské tělo velmi důležitý. „Pro kvalitní spánek platí, že musí spícímu
přinášet dostatečné osvěžení a ideálně i dobrou náladu. Právě tzv. ranní pesima, při nichž se
člověk budí brzy a se špatnou náladou, až úzkostí, jsou charakteristická pro deprese,“
zdůrazňuje MUDr. Kateřina Seltenreichová. Zároveň doplňuje, že je důležité o „spánkovou
pohodu“ pečovat dodržováním zásad spánkové hygieny. Především se jedná o to, aby si lidé
pro spánek zajistili dostatek času a klidné prostředí, udržovali si přiměřenou tělesnou
hmotnost i kondici a dbali na vhodný pitný režim. Před spaním není namístě pít nápoje
s povzbuzujícími účinky ani větší dávky alkoholu.
Podle průzkumu před spaním holduje alkoholu 10 % dotázaných a 17 % respondentů si před
usnutím zapaluje cigaretu.