Mozková mrtvice ohrožuje ročně životy desítek tisíc lidí v Česku

Mozková mrtvice ohrožuje ročně životy desítek tisíc lidí v Česku, netýká se však jenom seniorů, ale postihují i mladé lidi. Až 30 % pacientů na následky CMP umírá. Nejčastěji jde o tzv. ischemickou cévní mozkovou příhodu (iCMP), kdy dojde k částečnému nebo úplnému ucpání tepny. Do části mozku se tak sníží nebo úplně zastaví přítok krve. Kvůli nedokrvení tkáň odumírá a nenávratně se poškozuje.

Cévní mozková příhoda (CMP), lidově mrtvice, je náhlá porucha krevního oběhu mozku. Jde o akutní stav, který vyžaduje neodkladnou lékařskou pomoc. CMP je celosvětově druhou nejčastější příčinou úmrtí hned po nemocech srdce. Světový den proti mozkové mrtvici připadá na 15. květen, u této příležitosti VoZP připomíná, jak toto onemocnění včas odhalit a jak mu předcházet.

„Častým následkem bývá trvalá invalidita, mj. narušení schopnosti hýbat jednou polovinou těla, dále poruchy řeči, paměti nebo zhoršení zraku. Pokud se však člověku zasaženému akutní mozkovou příhodou dostane včasné pomoci, může vyváznout bez jakýchkoliv následků nebo jen s lehkým postižením, například mírným oslabením končetin,“ vysvětluje Josef Křivánek, ředitel odboru komunikace a marketingu Vojenské zdravotní pojišťovny.

Jestliže k CMP dojde, nejdůležitější je co nejdříve rozpoznat její příznaky a ihned kontaktovat záchrannou službu. Léčba by měla být zahájena nejpozději do čtyř a půl hodiny od vzniku prvních projevů. Mezi ty nejtypičtější patří ochrnutí horní a dolní končetiny na jedné straně těla, ochrnutí poloviny obličeje a pokles ústního koutku, potíže s mluvením či porozuměním řeči, porucha rovnováhy, silná bolest hlavy či náhlé potíže s viděním. Vznik mozkové mrtvice má mnoho příčin, které označujeme jako rizikové faktory. Některé z nich lze výrazně snížit naší vlastní snahou.

„Mezi nejrizikovější faktory patří například vysoký krevní tlak. Předejít cévní mozkové příhodě lze i ukončením kouření a omezením konzumace alkoholu, snížením příjmu soli, tuku, cukrů a pravidelnou fyzickou aktivitou. Neměli bychom zapomínat ani na preventivní prohlídky, během nichž lékaři pomohou případné problémy odhalit včas,“ upozorňuje Josef Křivánek z Vojenské zdravotní pojišťovny.

Vojenská zdravotní pojišťovna poskytuje svým klientům řadu výhod spojených s předcházením celé řadě onemocnění včetně mozkové mrtvice. Nabízí například příspěvky na pohybové aktivity a také plně hradí většinu preventivních prohlídek. Více informací o benefitech naleznete na webu www.vozp.cz/prispevky-na-prevenci.