Nadace Charty 77 rozdělila pěti nemocnicím celkem 4,6 milionu korun

Fakultní nemocnice Motol. Foto: Wikimedia

Finanční podporu ve výši 4,6 milionu korun z mimořádného fondu Nadace Charty 77 – Konto Bariéry pro boj s onemocněním covid-19 obdrželo pět českých nemocnic: Fakultní nemocnice v Praze Motole, Fakultní nemocnice Plzeň, Onkologická a radioterapeutická klinika FN Plzeň, Nemocnice v Karlových Varech a Uherskohradišťská nemocnice.

Tuto částku do fondu, který spravuje Nadace Charty 77 – Konto Bariéry, věnovala společnost Philip Morris ČR. Finanční pomoc je určená na pořízení hluboko mrazících boxů a lednic pro skladování vakcín, plicních ventilátorů, ale také na nákup jednorázového zdravotnického materiálu.

„Philip Morris nás nezklamal. Jeho pomoc v boji proti covid-19 nezůstala jen u loňské akce. I letos tak vznikl mimořádný fond, který v nejdůležitější době pomohl českým nemocnicím v boji s covid-19. Jsme velmi rádi, že finanční prostředky směřují tentokrát i do menších nemocnic, které se v této vlně pandemie často ocitly na hranicích svých možností. Právě zde je pomoc obzvláště potřeba,“ říká ředitelka Nadace Charty 77 – Konta Bariéry, Božena Jirků.

Petr Sládek, ředitel Uherskohradišťské nemocnice, která účelový dar obdržela, dodává: „V ‚covidové‘ době byla většina našeho personálu na hraně svých fyzických i psychických možností. Proto každá pomoc a sounáležitost obrovsky pomáhá. Víte, že si vaší práce někdo cení a váží.“ A doplňuje: „Veškeré finanční prostředky byly použity ke zvládnutí dlouhodobého a vyčerpávajícího boje s covid-19, především k nákupu ochranných pomůcek. Moc si této finanční pomoci ceníme. Boj s pandemií ještě nekončí, ale musíme to společně zvládnout, jinou možnost nemáme.“

Finanční prostředky z mimořádného fondu byly rozděleny mezi pět nemocnic v České republice:

Fakultní nemocnice v Praze Motole získala účelový dar 1,2 mil. korun, který je určený na pořízení vybavení pracovišť, kde probíhá očkování proti covid-19. Jedná se například o nákup hluboko mrazících boxů a lednice.

Fakultní nemocnice Plzeň obdržela účelový dar 1,2 korun na nákup transportních plicních ventilátorů.

Onkologické a radioterapeutické klinice FN Plzeň byl poskytnut účelový dar 500 tis. korun na pořízení bezdotykového vstupu (automatické dveře).

Karlovarská krajská nemocnice – Nemocnice v Karlových Varech získala účelový dar 1,2 mil. korun. Z něj bylo použito 700 tis. korun na zdravotnické vybavení pro boj s covid-19: rukavice, respirátory, ochranné pláště, dezinfekci, injekční stříkačky a jehly. 500 tis. korun je určeno na program regenerace pro zaměstnance v první linii.

Uherskohradišťská nemocnice obdržela účelový dar 500 tis. korun na zdravotnické vybavení pro boj s onemocněním covid-19, například na rukavice, respirátory, ochranné pláště, dezinfekci, injekční stříkačky, jehly.

TZ