Nákupy pod rouškou. Babišův ministr zdravotnictví utrácí miliardy v problematických obchodech

FOTO: ÚV ČR

Kolem smluv na nákup respirátorů pro zdravotníky, podepsaných přímo ministrem zdravotnictví Adamem Vojtěchem se kupí podezřelé okolnosti. Jejich nevětší dodavatel, společnost LA Factory, předložila podle zjištění seznamzprávy ministerstvu zdravotnictví k objednaným respirátorům nevhodné certifikáty, jeden byl dokonce padělán. Poslanci dnes rozhodují, zda stát zpětně legalizuje tyto podivné kšefty.

Firma LA Factory podnikatele Radka Švece je za dodávky respirátorů kritizována opakovaně, ministerstvo zdravotnictví ale nad ní drží ochrannou ruku.

„Společnost opakovaně dodala zboží dle stanovených požadavků ministerstva. Předložila certifikáty, dodala zboží odpovídající kvality a dodržela termíny,“ hájila spolupráci s firmou mluvčí ministerstva Gabriela Štěpanyová.

Jenže LA Factory měla při první dodávce medicínských respirátorů dodat resortu ministra Adama Vojtěcha certifikát od polské laboratoře ICR. Ta však potvrdila, že certifikát nevydala a jedná se o falzifikát.

„Nejsme autorem ani vydavatelem tohoto certifikátu. Tento certifikát byl pravděpodobně vydán čínskou firmou Shanghai MICEZ Equipment Testing, která je nám známá z mnoha zfalšovaných certifikátů,“ uvedl ředitel polské laboratoře Rafał Kalinowski.

Podle Jakuba Krále, dřívějšího poradce ministra a specialisty na poradenství výrobcům a distributorům zdravotnických prostředků, certifikát není ani certifikátem shody.

„Je to certifikát systému řízení kvality, nejedná se o certifikát shody,“ uvedl Jakub Král.

Nejde při tom o malé peníze, podle dokumentů uložených v registru smluv má společnost La Factory podepsanou rámcovou smlouvu na dodání respirátorů v hodnotě 775 milionu korun (29,76 milionu dolarů).

Problematická je pak i další pětice certifikátů doložená k nákupům.

„Podstatné je k těmto certifikátům říct, že to není certifikát shody, ale je to pouze dobrovolný certifikát na zdravotnické prostředky. Je to takový certifikát na zeď, který nic nedokazuje k osobnímu ochrannému prostředku,“ dodal Král. Zbývající certifikáty se pak vztahují k americkému trhu nebo nejsou vystaveny laboratoří pověřenou k notifikacím.

Evropská komise v souvislosti s pandemií nemoci covid-19 připustila, aby si firmy dodávající na evropský trh necertifikované výrobky, mohly certifikáty doplnit dodatečně. V Česku musí požádat Českou obchodní inspekci o udělení výjimky a zahájit sérii zkoušek u pověřené laboratoře. LA Factory podala ČOI žádost o výjimku 7. května. Mluvčí ČOI Jiří Fröhlich sdělil, že dočasné povolení k uvádění ochranných pomůcek na evropský trh získala LA Factory v pondělí 11. května.

Dodejme, že server seznamzprávy publikoval informaci o problematických certifikátech 12. května, La Factory tak zřejmě požádala ČOI o výjimku souběžně s dotazy novinářů. Nad to, ministr zdravotnictví Adam Vojtěch uzavřel onu smlouvu na respirátory už 9. dubna 2020.

Šel kolem, a tak se stavil udělat byznys

Firma La Factory budí pozornost od samého počátku. Děkan Vysoké školy ekonomické Ladislav Mejzlík uvedl, že působí jako „připravená schránka“. Podle veřejně dostupných dokumentů dosud neměla žádné náklady nebo výnosy a nikoho nezaměstnávala.

Úsměvná je i historka, jak se podnikatel Radek Švec k zakázce dostal. S nabídkou prostě přišel na krizový štáb.

„Ve většině případů se dodavatelé na ministerstvo obraceli sami a posílali nabídky e-mailem. Situace v případě LA Factory, kdy její majitel dorazil přímo na ministerstvo, byla výjimečná, současně však vystihuje bezprecedentní charakter dané doby, kdy se z roušek a respirátorů staly celosvětově nedostatkové komodity. Majitel LA Factory následně nákupnímu týmu zaslal nabídku, kterou ministerstvo stejně jako desítky dalších posoudilo,“ uvedla Štěpanyová.

Paradoxně s tím, ostatní české firmy a výrobci v nehorší době nabízely respirátory FFP3 a pomoc, jejich nabídky byly ignorovány. „Rozhodli jsme se, že jim darujeme dva tisíce kusů. Napsali jsme jim e-mail, kontaktovali jsme je. Psali jsme tam bezplatně. Nikdo na to nereagoval,“ uvedl například Ondřej Letovanec, ředitel firmy Fire Centre prodávající ochranné pomůcky.

„Dlouhodobě strategii státu kritizuji. Není dostatečně transparentní a o české výrobce se vláda začala zajímat až pod mediálním tlakem,“ řekl předseda Asociace nanotechnologického průmyslu Jiří Kůs.

Problematická je pak i cena za jeden kus respirátoru FFP3. Ten si firma La Factory stanovila na 123 korun. Tři dny před touto objednávkou evidovalo ministerstvo nabídku na stejný typ masek nejvyšší ochrany od společnosti Refil s cenou 80,6 koruny za jeden kus.

Zajímavé pak je, že smlouva na dodávku respirátorů se společností Moldex/Metric v.o.s. je omezena na období vyhlášení nouzového stavu Vládou ČR, ve smlouvě s LA Factory takové omezení chybí.

Trestní oznámení

Koncem dubna předseda lidovců Marian Jurečka podal k Městskému státnímu zastupitelství v Praze trestní oznámení kvůli nákupům ochranných pomůcek proti koronaviru ministerstvem zdravotnictví. Domnívá se, že úřad nesplnil svou zákonnou povinnost plnit úkoly nejhospodárnějším způsobem. Jurečka trestní oznámení opírá o informace z médií o nákupech pomůcek proti koronaviru u firem, které v minulosti měly malé nebo žádné tržby.

Jurečka v trestním oznámení uvádí, že podle veřejně dostupných informací nakupovalo ministerstvo zdravotnictví v některých případech zdravotnický materiál za výrazně vyšší ceny, než je obvyklé. Upozornil také na nákupy od firem Recea Prague, La Factory a De Sol Investments, které podle Jurečky v minulých letech vykazovaly minimální nebo žádné tržby a v některých případech jsou proti jejich jednatelům vedeny exekuce.

Jurečka jako příklad uvádí také nákup zdravotnických pomůcek od firmy Reality World, jejíž jednatel patřil v roce 2017 mezi velké sponzory hnutí ANO, které nominovalo do vlády ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha. „Dle dostupných informací mohli být preferováni konkrétní dodavatelé, včetně dodavatelů s vazbami na hnutí ANO, což zavdává k domněnce, že mohlo docházet k pletichám s cílem získat pro sebe nebo pro jiného majetkový prospěch,“ uvádí se v trestním oznámení.

Šéf lidovců na twitteru uvedl, že se k podání trestního oznámení rozhodl i z toho důvodu, že Sněmovna na úterním jednání odmítla přijmout výzvu vládě, aby kabinet u dalších nákupů ochranných pomůcek postupoval podle zákona o veřejných zakázkách, přestože mu nouzový stav umožňuje nakupovat i mimo rámec tohoto zákona.

Nákupy ministerstva zdravotnictví chtěli vysvětlit i Piráti, kteří kvůli tomu podali interpelaci na Vojtěcha. Ministr ve svých veřejných vyjádřeních odmítl, že by se jeho úřad při nákupech dopustil nějaké chyby nebo že by účelově zvýhodňoval některé firmy.

Posvěceno vládou

Už tak dost problematické obchody, by nově mohly být posvěceny zákonem. Veřejné zakázky na výrobu ochranných prostředků proti šíření koronaviru půjdou zadávat ve zjednodušeném řízení i po skončení nouzového stavu. Vyplývá to z novely zákona o zadávání veřejných zakázek, kterou už schválila vláda.

“Protikorupční vláda předkládá ve stavu legislativní nouze superkorupční návrh: “Zhasněte, chceme krást rychleji!” Pokusíme se tomu zabránit. Pokud by to vládní koalice přece jenom schválila, nedoporučuji nikomu platit daně. Financovat organizovaný zločin je trestné,“ napsal na Twitteru Miroslav Kalousek před schvalováním novely poslaneckou sněmovnou.

Podle ministerstva pro místní rozvoj (MMR), které normu předložilo, vzhledem k nutnosti uzavřít smlouvu co nejrychleji, není vhodné trvat na úkonech, které mají zajistit kvalifikaci dodavatele nebo svolat hodnotící komisi. Podle něj převažuje veřejný zájem na rychlém plnění veřejné zakázky.

„V souvislosti s šířením onemocnění covid-19 v České republice a z něj vyplývajícími mimořádnými opatřeními ministerstva zdravotnictví podle zákona o ochraně veřejného zdraví a krizovými opatřeními vlády podle krizového zákona vyvstala potřeba přijmout úpravu. Ta sníží negativní dopady epidemie z důvodu náročného a zdlouhavého procesu zadávání v současné době akutně potřebného zboží či služeb,“ uvedlo MMR.

Zadavatel podle novely nebude v případě jednacího řízení bez uveřejnění povinen ověřovat kvalifikaci. Podle MMR lze tímto očekávat významnou časovou úsporu.

V případě zadávacích řízení, kde na trhu existuje jen jeden dodavatel, lze podle novely požadavky na kvalifikaci považovat za nadbytečné, jelikož nikdo jiný s lepší kvalifikací na trhu neexistuje.

Novela otevírá už tak problematické zakázky firmám s nedohledatelnými vlastníky.

„Dále nebude zadavatel povinen vyloučit vybraného dodavatele, který nemá zaknihované akcie. Pokud by nedošlo k navrhované změně, může nastat situace, kdy zadavatel nebude moci potřebné plnění vůbec pořídit, neboť jediný možný dodavatel tyto akcie zaknihované nemá,“ uvádí dále MMR.

Upravuje také povinnost provádět hodnocení prostřednictvím pětičlenné hodnotící komise v případech veřejných zakázek s hodnotou nad 300 milionů korun. Tato povinnost zůstává zachována pouze v případech, kdy se hodnotí podle jiných než matematicky vyjádřitelných kritérií.

S přispěním ČTK