Nástupce Höschla: Chci posílit národní i mezinárodní význam Národního ústavu duševního zdraví

Petr_Winkler. Foto zdroj: PREF Conference 2020

Národní ústav duševního zdraví (NUDZ) se bude podle nového ředitele Petra Winklera více angažovat v reformě psychiatrické péče. Chce též zachovat a dále budovat své výjimečné postavení v oblasti výzkumu, vzdělávání i lékařské péče.

Winkler uspěl v otevřeném výběrovém řízení, které bylo vypsáno po dubnové rezignaci ředitele Cyrila Höschla.

„Chceme se zařadit mezi instituce, které mají nejenom národní význam, ale zejména význam mezinárodní. Myslím si, že naše pozice v regionu střední a východní Evropy je vcelku unikátní, a my bychom měli sehrávat podstatnou roli v rozvoji psychiatrické péče nejenom u nás, ale i v zahraničí,“ uvedl Winkler. Sdílet zkušenosti a dobrou praxi by podle něj měl NUDZ se státy, které byly v minulosti za železnou oponou na východ. Vychází to z dlouholetých aktivit, navíc od letošního února je NUDZ oficiálním spolupracujícím centrem Světové zdravotnické organizace (WHO). Nyní například NUDZ jedná o zapojení do pomoci s transformací péče o duševní zdraví na Ukrajině.

V reformě psychiatrické péče se bude ústav věnovat zejména naplňování Národního akčního plánu pro duševní zdraví, Národního akčního plánu prevence sebevražd a Národního akčního plánu pro Alzheimerovu nemoc a obdobná onemocnění. Zachována by měla být pestrost aktivit, tedy i podpora klinického i neurovědeckého výzkumu.

Prvními Winklerovými kroky bude setkání s představiteli NUDZ a blízkých institucí, kterými jsou ministerstvo zdravotnictví, 3. lékařská fakulta UK a další. „V závislosti na tom, jaké se podaří vyjednat podmínky, budeme formulovat další strategii,“ popsal ředitel.

Winkler působí v NÚDZ od roku 2011 na pozici vedoucího výzkumného pracovníka. Vystudoval sociální politiku a sociální práci na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a Institut psychiatrie, psychologie a neurovědy na londýnské King’s College. Je členem rady sociální prevence v Psychiatrické společnosti České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně a rady Sekce prevence v Evropské psychiatrické asociaci.

Letos uplynulo 60 let od založení Výzkumného ústavu psychiatrického (VÚPs), na který NUDZ vzniklý v roce 2015 po několika transformacích navazuje. Zaměřuje se na výzkum neurobiologických mechanismů vedoucích k rozvoji nejzávažnějších duševních poruch, jako jsou schizofrenie, deprese, poruchy spánku, závislosti, demence a reakce na stres. Věnuje se také vývoji a testování nových diagnostických a léčebných metod.

ČTK, vlb