Nejdražší pacient VZP byl vloni hemofilik z Jižní Moravy

Za posledních pět let stouply celkové náklady Všeobecné zdravotní pojišťovny na léčbu hemofilie o 42 %. V roce 2014 nepřesáhly 510 milionů korun, loni si už léčba tohoto onemocnění vyžádala 724 milionů. Nejdražším pacientem pojišťovny byl hemofilik z Jižní Moravy. Náklady na jeho zdravotní péči přesáhly 74 milionů korun.

„Ještě rychleji rostou průměrné náklady na jednoho klienta s touto nemocí. Z necelých 99 tisíc před pěti lety se vyšplhaly na loňských více než 151 tisíc. Pro srovnání, v průměru vydává VZP za péči o jednoho klienta zhruba 31 tisíc korun ročně,“ říká Oldřich Tichý mluvčí VZP.

Z řad hemofiliků se také každoročně rekrutuje vůbec nejdražší klient VZP. Za loňský rok jde o muže z Jihomoravského kraje. Za péči o něj loni pojišťovna dala 74 084 680 korun. „Více než 95 % této částky si vyžádaly speciální léčivé přípravky,“ uvedla pojišťovna.

Klient, za kterého VZP dala loni 74 milionů, je historicky nejdražším pojištěncem v Česku vůbec. Doposud nejvíce dala VZP v roce 2015 za pacienta z Plzeňského kraje, kdy péče o něj si vyžádala 56 milionů. „I v tom případě šlo o hemofilika,“ upřesňuje Tichý.

Nejvíce nemocných s poruchami srážlivosti krve evidovala loni VZP na jižní Moravě, ve Zlínském kraji a v Praze. Průměrné náklady na péči se v regionech výrazně liší, což má ovšem jednoduché vysvětlení. U vážnějších případů často vede zhoršení stavu pacienta k tomu, že dočasně potřebuje výrazně větší množství drahého léčivého přípravku. Péče o takového klienta, která do té doby stála řádově stovky tisíc, se tak může obratem vyšplhat na miliony či dokonce desítky milionů. „Při relativně malém počtu hemofiliků stačí, aby se takto zhoupl stav několika z nich, a celkové i průměrné náklady v regionech to viditelně rozkolísá,“ říká Tichý.

Hemofilie je dědičné onemocnění. V krvi hemofiliků je nedostatek srážecího faktoru. Léčba spočívá v jeho dodávání přímo do krve. Podle závažnosti se hemofilie rozděluje do tří skupin. Lidé s lehkou hemofilií např. déle krvácejí po operacích či úrazech. U pacientů se středním stupněm nemoci může docházet ke spontánnímu krvácení a často krvácejí již po nepatrném poranění. Těžcí hemofilici pak často trpí spontánním krvácením do kloubů (zejména do kolen, loktů a kotníků) a při nedostatečné léčbě jim hrozí trvalé poškození kloubů a invalidita.

O tom, že hemofilie je jednou z nejdražších diagnóz, ale vypovídá i následující tabulka. Z té vyplývá, že více než jeden milion korun zaplatila loni nejsilnější tuzemská pojišťovna za péči u 206 hemofiliků.

Kolik hemofiliků stojí VZP ročně více než 1 milion Kč

Náklady na péči Počet nemocných
1 milion – 5 milionů Kč 193
5 milionů – 10 milionů Kč 6
10 milionů – 25 milionů Kč 5
Nad 25 milionů Kč 2

Počty pacientů s hemofilií a náklady na péči o ně

  Rok 2014 Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 Srovnání 2014/2018
Počet pacientů 5 152 5 235 5 123 4 839 4 787 -7,08 %
Náklady celkem v Kč 509 608 000 582 034 000 578 709 000 633 673 000 724 281 000 +42,13 %
Průměr na pacienta v Kč 98 900 111 200 113 000 131 000 151 300 +52,98 %

Počet nemocných a náklady na péči v jednotlivých regionech

  Pacienti Náklady v Kč
Praha 452 111 920 000
Středočeský kraj 417    79 024 000
Jihočeský kraj 322    41 985 000
Plzeňský kraj 160    54 456 000
Karlovarský kraj 100    13 704 000
Ústecký kraj 337    60 105 000
Liberecký kraj 252    19 238 000
Královéhradecký kraj 117    22 809 000
Pardubický kraj 253    27 840 000
Kraj Vysočina 294    59 635 000
Jihomoravský kraj 922 151 736 000
Olomoucký kraj 192    21 536 000
Moravskoslezský kraj 258    44 584 000
Zlínský kraj 711    15 710 000
CELKEM 4 787 724 281 000