Nejvyšší správní soud rozhodl. Testování ve firmách může pokračovat

Nejvyšší správní soud (NSS) zamítl návrh na zrušení opatření ministerstva zdravotnictví, které v březnu odstartovalo testování zaměstnanců ve firmách. Povinnost podrobit se testování na koronavirus podle soudu vyplývá z pandemického zákona, opatření ministerstva jen upravuje podmínky a rozsah. Ani výtěr z nosní dutiny, který je nejinvazivnější formou antigenního testování, neznamená takový zásah do integrity nebo lidské důstojnosti, aby kvůli tomu bylo nutné rezignovat na testování zaměstnanců, uvedl NSS.

„Navrhovatel spatřoval jako nezákonnou povinnost testovat se na pracovišti. Tuto námitku jsme neshledali důvodnou, protože máme za to, že tuto povinnost stanoví pandemický zákon jako zvláštní právní předpis a to napadené opatření tuto povinnost toliko konkretizovalo,“ řekl soudce Filip Dienstbier. Zároveň však poukázal na nepřehlednost a časté změny opatření.

Návrh na zrušení opatření podal dělník Tomáš Sawkiw, jenž pracuje ve výrobě autodílů. K soudu osobně nepřišel, zastupoval ho advokát Norbert Naxera. V jednací síni dnes nebyli ani zástupci ministerstva zdravotnictví, nad čímž se Dienstbier pozastavil. V písemném vyjádření ministerstvo svá opatření hájilo.

Naxera uvedl, že testování je zdravotní úkon, se kterým musí lidé souhlasit. Zaměstnanci ve firmách ale podle Naxery v případě odepření testu dostávají vytýkací dopisy a hrozí jim výpověď. Jde o nezákonný útisk občanů, dodal. Zpochybňoval také smysl a efekt testování. Podle soudu se ale nepodařilo Naxerovi zpochybnit alespoň částečný přínos antigenního testování ve firmách v boji s pandemií koronaviru.

Dnešní veřejné jednání bylo první svého druhu. Přezkoumávání opatření ministerstva zdravotnictví vydaných podle pandemického zákona je novou pravomocí NSS. Předseda senátu Dienstbier na začátku vyzval účastníky, aby se drželi právní argumentace a vynechali politická prohlášení, později musel Naxeru několikrát přerušovat, když se vyjadřoval obecněji k dalšímu opatřením a pandemii koronaviru. Před budovou soudu dnes demonstrovalo několik lidí proti testování ve firmách i ve školách.

Opatření vydalo ministerstvo zdravotnictví. Prakticky z něj plynula nutnost zorganizovat testování ve firmách s více než 250 zaměstnanci, protože na pracovišti směli být od 12. března jen ti, kteří v posledních sedmi dnech podstoupili test s negativním výsledkem. Povinnost firemního testování se v ČR dalšími opatřeními ještě měnila a rozšiřovala. „Připadá mi, že je s lidmi zacházeno jako s dobytkem,“ řekl Naxera k povinnému testování. Rozhodnutí soudu označil za alibistické a formalistické. Po poradě s klienty zváží ústavní stížnost.

Podle pandemického zákona, který platí od konce února, přezkoumává mimořádná opatření ministerstva zdravotnictví právě NSS. Postupně obdržel více než deset podnětů, některé ale předal k projednání Městskému soudu v Praze, protože se týkaly opatření platných z dřívějška. Kvůli povinnému testování ve firmách se na NSS obrátily také Nezávislé odbory Teva Czech Industries, což je výrobce léčiv. Veřejné jednání NSS svolal na 14. dubna.

ČTK, vlb