Některým koupalištím v Libereckém kraji se zhoršila kvalita vody

Ilustrační fotografie

Některým přírodním koupalištím v Libereckém kraji se zhoršila kvalita vody. Sinice se rozmnožily v rybníku Bažantník u kempu v Sedmihorkách v Českém ráji a mírně znečištěná je voda na koupališti v Českém Dubu na Liberecku a v Radváneckém rybníku u kempu ve Sloupu v Čechách na Českolipsku. Vyplývá to z informací na webu Krajské hygienické stanice v Liberci.

Podle hygieniků není voda v rybníku Bažantník vhodná ke koupání pro citlivé jedince, mezi něž patří děti, těhotné ženy či alergici. Stejné doporučení platí kvůli sinicím pro Máchovo a Hamerské jezero na Českolipsku. Na pětiškálové stupnici hodnotí hygienici kvalitu vody na třech těchto místech stupněm tři.

Na stupni dva jsou kromě českodubského koupaliště a Radváneckého rybníka ještě koupaliště v Novém Městě pod Smrkem v podhůří Jizerských hor a Nedamově u Dubé na Českolipsku. Voda v nádržích je jen mírně zhoršená a riziko zdravotních obtíží je malé. Naopak zlepšila kvalita vody na koupališti v Zákupech, podle posledního měření je opět výborná.

Zákaz koupání zatím není nikde v kraji. Za nevhodné ke koupání považují hygienici pouze přírodní koupaliště v Chrastavě u Liberce. Znečištění je na čtvrtém stupni z pěti. Koupaliště má kolísavou kvalitu přítoku, napájeno je z Vítkovského potoka. Rozbor z konce května ukázal, že byl překročen limit pro indikátor fekálního znečištění. Po vypuštění a vyčistění se sice kvalita vody zlepšila, hygienici ale vycházejí z toho, že problém je dlouhodobý, a berou v potaz i výsledky z předchozích let.