Nemocnice hradeckého kraje propojí jednotný informační systém

Foto: Nemocnice Hradec Králové

Královéhradecký kraj pořídí pro své nemocnice informační systém za 36 milionů korun s DPH. Nový informační systém by měl všechny nemocnice propojit a zlepšit přístup lékařů k informacím o pacientech. V pondělí o tom rozhodla rada kraje. Novinářům to řekl náměstek hejtmana pro zdravotnictví Aleš Cabicar (TOP 09). Software dodá společnost ICZ.

Dosavadní systémy v krajských nemocnicích jsou podle hejtmanství zastaralé. Kromě pořízení nového softwaru kraj nakoupí nové servery a počítače. Na celý projekt chce kraj vynaložit 98 milionu korun, většinu výdajů by měla uhradit dotace z evropského Integrovaného regionálního operačního programu.

„Vznikne několik centrálních míst, která budou shromaždovat a dále rozesílat informace potřebné pro chod všech našich nemocnic. Aktuálně má každá nemocnice svůj vlastní informační systém. Tyto systémy jsou zastaralé, nemají potřebnou podporu a jejich další údržba je komplikovaná a finančně náročná,“ uvedl Cabicar.

O zavedení jednotného informačního systému kraj usiluje několik let. Předpokládanou částku na celý projekt ve výši téměř 100 milionů korun schválili krajští zastupitelé již koncem roku 2016. Také výběr firmy, která software dodá, se protáhl.

Kraj vypsal veřejnou soutěž na dodavatele systému v říjnu 2017 a z pěti uchazečů hodnoticí komise doporučila firmu ICZ, kterou v červnu 2018 schválila rada kraje. „Proti tomuto rozhodnutí podal další účastník soutěže rozklad na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, který celou zakázku vrátil zpět do stadia hodnocení nabídek. V lednu firmy dokončily prezentace nabízených systémů a v dubnu rada kraje schválila výsledek veřejné zakázky a vybrala společnost ICZ,“ uvedl Dan Lechmann z kanceláře hejtmana.

Krajské oblastní nemocnice jsou v Trutnově, Náchodě, Jičíně a Dvoře Králové nad Labem.

Nemocniční informační systém je klíčový software, který má na starost mapování, evidování a uchovávání všech lékařských procesů, a to zpráv, výsledků a objednávek. Vedle toho v nemocnicích fungují další systémy, například laboratorní systém nebo systém na zpracování a rozesílání obrazové dokumentace. Dále mají nemocnice systémy pro řízení jednotlivých oblastí, například stravování či personalistiky.

ČTK