Policie prošetřuje poskytování zdravotní péče v orlovské nemocnici

Proti optimalizaci krajských nemocnic v Moravskoslezském kraji a změnám v orlovské nemocnici, které omezily dostupnost zdravotní péče, protestovali lidé i zdravotnický personál. Podle informací redakce, přinesla optimalizace první problémy v podobě podezření na neoprávněné vykazování poskytnuté zdravotní péče pojišťovnám. V dokumentu, který má redakce k dispozici, je popsáno i podezření na poskytování zdravotní péče v rozporu se současnými poznatky lékařské vědy, tedy non lege artis postupy.

„V době od 22. června 2019 – dosud jsou zdravotním pojišťovnám neoprávněně vykazovány výkony provedené na non-stop chirurgické (a traumatologické) ambulanci NsP Karviná, pracovitě Orlová, neboť tato chirurgická a traumatologická ambulantní péče musí být zásadně poskytována kvalifikovaným chirurgem nebo kvalifikovaným traumatologem (kvalifikovaný ortoped skutečně nestačí),“ popisuje MUDr. Vít Mareček v trestním oznámení a dodává. „Zároveň se jedná o poskytování lékařské péče non lege artis, což je v rozporu s příslušnými předpisy České lékařské komory.“ Obdobný problém uvádí i u LDN. „Lékařskou a ošetřovatelskou péči poskytují většinou pracovníci nesplňující požadovanou kvalifikaci.“ Nedostatečná lékařská odbornost dostupného personálu pro dané oddělení, se má týkat i lůžkového ortopedického oddělení a lůžkového rehabilitačního oddělení.

Takto v dokumentu adresovaném Okresnímu státnímu zastupitelství v Karviné, ředitelům sedmi zdravotních pojišťoven, ministerstvu zdravotnictví a České lékařské komoře, popisuje MUDr. Vít Mareček podezření, že na pracovišti Orlová, která je součástí Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, dochází k neoprávněnému vykazování zdravotní péče a jejímu poskytování mimo regule.

S Marečkovým tvrzením se Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj neztotožňuje. „Dle zákona č. 372/2011 Sb., zákona o zdravotních službách a vyhlášky č. 99/2012 o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb není stanovena povinnost „non-stop“ služba internisty se specializovanou způsobilostí. Zároveň je nutno poznamenat, že NsP Karviná-Ráj, pracoviště Orlová, má v denním režimu zajištěnou přítomnost interního lékaře a v režimu ÚPS je zajištěna dostupnost lékaře interního oddělení pracoviště Karviná,“ uvedla manažerka správy úseku ředitele Radmila Fleischerová.

Podle ní je předmětná ambulance pouze chirurgická a nikoli traumatologická. „Tato ambulance pracuje a vykazuje výkony dle odbornosti 501, tj. chirurgická odbornost. Není pravdou, že jsou zde vykazovány zdravotním pojišťovnám neoprávněné výkony. Nemocnice postupuje v souladu s platnou právní úpravou i s uzavřenými smlouvami se zdravotními pojišťovnami. Chirurgická ambulantní péče je zde zajišťována chirurgem,“ dodala Fleischerová.

To v případě lůžkového ortopedického oddělení a lůžkového rehabilitačního oddělení potvrdila i Iwona Navrátilová z Všeobecné zdravotní pojišťovny. „Dle sdělení vedení nemocnice bylo spektrum ortopedické péče přizpůsobeno aktuální situaci v Orlové,“ uvedla Navrátilová.

„Situaci na pracovišti následné péče bude nutno ověřit formou revize, která bude zaměřena na vykázanou péči a personální obsazení,“ dodala Navrátilová s tím, že revize v chirurgické a traumatologické ambulanci bude zaměřena na vykázanou péči od 22. 6. 2019 a personální obsazení.

O situaci v Orlové se zajímá i Revírní Bratrská pokladna. „Zdravotní pojišťovna RBP Vámi zmiňované podněty obdržela a iniciovala jednání k jejich objasnění, které stále probíhá,“ uvedl mluvčí pojišťovny Ivo Čelechovský.

Policie potvrdila, že oznámení začala prošetřovat. „Sdělujeme, že se okolnostmi věci zabýváme a zjišťujeme veškeré skutečnosti. Ve věci není dosud rozhodnuto,“ uvedla Gabriela Pokorná, tisková mluvčí Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje. Státní zastupitelství k případu zatím žádné informace nepodává. „Okresní státní zastupitelství Karviná, pob. v Havířově není oprávněno podávat žádným způsobem informace soukromým osobám,“ uvedl státní zástupce Dušan Šimaliak.

Mlžení, zavřeno a horká brambora

Zda jsou popsaná tvrzení v podnětu MUDr. Marečka skutečná nebo ne, musí prošetřit orgány činné v trestním řízení.  Mohou mít totiž dopad na hospodaření s penězi veřejného zdravotního pojištění a v případě nedostatečné odbornosti personálu i na samotné pacienty. Přístup některých institucí, kterých se Marečkovo oznámení týká, je však přinejmenším zarážející.

„Naše zdravotní pojišťovna neobdržela žádné podání ve věci, kterou zmiňujete. Všeobecně mohu sdělit, že pokud ZP MV ČR obdrží jakýkoliv podnět s podezřením na neoprávněné vykazování zdravotních služeb, naplánuje a uskuteční v průběhu pokud možno krátkého času v daném zdravotnickém zařízení cílenou fyzickou revizi,“ napsala tisková mluvčí zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra Hana Kadečková, ačkoliv má redakce k dispozici důkaz, že podání bylo adresováno 1. července 2019 generálnímu řediteli pojišťovny Davidu Kostkovi.

„Informace, které se týkají podnětů směřujících na jednotlivé poskytovatele zdravotních služeb, kteří podle těchto podnětů neoprávněně vykazují zdravotní péči, Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky neposkytuje,“ sdělila za pojišťovnu Veronika Kubišová.

„Ministerstvo zdravotnictví ČR obdrželo podnět MUDr. Marečka k přesnému vyčíslení škody v Nemocnici s poliklinikou v Karviné, pracoviště Orlová dne 3.7.2019. Podnět byl zaevidován a poté jsme jej postoupili k řešení na místně příslušný Krajský úřad Moravskoslezského kraje,“ uvedl za ministerstvo Jan Brodský.

Ačkoliv mluvčí Krajského úřadu Moravskoslezského kraje nejdříve potvrdila, že podnět ministerstva řeší a kraj s policií spolupracuje, podle oficiálního prohlášení kraj s případem postupoval jako se stížností. „Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor zdravotnictví, jakožto odvětvový odbor, obdržený podnět MUDr. Marečka a v něm obsažená tvrzení prověřil v rámci svých kompetencí a ve lhůtě 30 dnů určené vnitřním předpisem krajského úřadu – Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností zaslal MUDr. Marečkovi odpověď. Jelikož se jedná o šetření stížnosti, nemůžeme konkrétní závěry sdělovat jiné osobě než je stěžovatel,“ uvedla mluvčí kraje Nikola Birklenová. Jak se tedy ministerstvo zdravotnictví dozví výsledek šetření není zřejmé. Zřejmé však je, že se k tématu redakce Ze Zdravotnictví bude věnovat i nadále.