Neslyšící se v Nemocnici Prostějov domluví pomocí tabletu

Tablet. Zdroj: Pixabay

Snadnější domluvu s lékaři umožňuje pacientům se sluchovým postižením služba Tichá linka, kterou zavedla Nemocnice Prostějov. Neslyšící se pomocí zapůjčeného tabletu spojí s bezplatným nonstop tlumočníkem, který plynule přetlumočí rozhovor s lékařem do znakového jazyka, sdělila hlavní sestra Nemocnice Prostějov Marie Jouklová. Bezplatná Tichá linka každoročně propojí s tlumočníkem zhruba 20.000 neslyšících v celém Česku a funguje nonstop.

Člověk se sluchovým postižením při příchodu do prostějovské nemocnice podle Jouklové ihned rozezná orientační značky, které ho dovedou na jedno z vybraných oddělení, kde se ho ujme vyškolený zdravotník. „Pomocí tabletu se přihlásí k online službě a podle urgence požadavku zvolí pohotovostní tlumočení, nebo si tlumočníka objedná na konkrétní hodinu a den. Spojení s tlumočníkem probíhá formou videohovoru, u něhož je důležité, aby bylo spojení plynulé,“ uvedla.

Zařízení pro online tlumočení proto musí splňovat vysoké technické požadavky. Nemocnice neslyšícím pacientům půjčuje výkonné tablety, které běžně slouží k zobrazení rentgenových snímků. „Přenos znakového jazyka se nesmí zasekávat, aby pacient správně pochopil, co jej u některých vyšetření či zákroků čeká. Tichá linka, kterou zajišťuje obecně prospěšná společnost Tichý svět, poskytuje velmi plynulý dialog na úrovni,“ dodala Jouklová.

„Vyškolili jsme 40 zdravotníků, vždy zástupce z každého oddělení. Další zdravotníci jsou o této možnosti informováni a ví, na koho se v případě potřeby obrátit,“ řekl hlavní informatik Nemocnice Prostějov Ladislav Polák.

Prostějovskou nemocnici ročně navštíví několik neslyšících pacientů a na hematologicko-transfúzní oddělení pravidelně dochází dvě neslyšící osoby. „V případě akutních pacientů je však rychlé a správné dorozumění zásadní. Tichá linka a navigační značky v terénu jsou velkou pomocí pro všechny pacienty se sluchovým postižením, kteří se u nás díky nim cítí bezpečněji a mohou se na nás obrátit s důvěrou v maximální porozumění,“ doplnila Jouklová.

Nemocnici v Prostějově má spolu se zdravotnickými zařízeními v Přerově a Šternberku prostřednictvím společnosti Středomoravská nemocniční v pronájmu od kraje skupina Agel podnikatele Tomáše Chrenka. Členem skupiny je například i nemocnice v Jeseníku.

ČTK