Nový spin-off Univerzity Palackého se zaměří na léčbu pacientů s poruchou hybnosti

Univerzita Palackého se podílí na projektu, který se zaměřuje na možnosti léčby pacientů s přerušením míchy, poruchou hybnosti či bolestmi pohybového aparátu. Díky podpoře Vědeckotechnického parku UP (VTP UP) a spolupráci s Přírodovědeckou a Lékařskou fakultou UP vznikla spin-off společnost, která se touto problematikou zabývá. Tou je firma Sensum Communem Rehabilitace, spol. s r.o., která si dala za cíl uvést na trh novou generaci jehel určených pro rehabilitační elektroakupunkturní metodu Ac-tive ENF vyvinutou doktorem Peterem Olšákem.

Metoda Ac-tive ENF, kterou vymyslel absolvent Lékařské fakulty UP Peter Olšák se svým týmem, spočívá v aktivaci akupunkturních drah pomocí elektroakupunktury. Donedávna byla metoda aplikována u pacientů s poruchou hybnosti nebo bolestmi pohybového aparátu. V posledních týdnech se však využití technologie značně posunulo a doktor Olšák zaznamenává pozitivní výsledky u pacientů s kompletním přerušením míchy. K ověření a dalšímu vývoji technologie došlo ve spolupráci s Přírodovědeckou fakultou UP za podpory Vědeckotechnického parku UP v rámci projektu Proof of Concept financovaného Technologickou agenturou České republiky. 

„Při řešení projektu jsem velmi ocenil spolupráci s Vědeckotechnickým parkem UP. Díky kvalitnímu zázemí se podařilo v projektu realizovat vše potřebné včetně financování. Spolupráce mi umožnila se naplno věnovat výzkumu a nemusel jsem řešit žádnou přehnanou administrativu. Vřele doporučuji využít tento typ projektu a posunout váš záměr směrem ke svému cíli,“ hodnotí vývoj projektu a spolupráci s VTP UP Peter Olšák. 

Díky programu TA ČR GAMA 2 vznikla nová generace jehel s účinností až o 30–40 % vyšší, větším komfortem pro pacienta a nižším rizikem nežádoucího vytržení jehly při aplikaci. Nový typ jehel Ac-tive aktuálně prochází fází certifikace. Doktor Olšák je přesvědčen, že metoda s využitím nových jehel bude ještě účinnější. 

Aktuálně je v péči Petera Olšáka 12 pacientů s vážným poškozením míchy. Ti jsou dlouhodobě upoutáni na invalidní vozík s nulovou prognózou obnovení funkce pohybu, nicméně již po prvních aplikacích metody Ac-tive ENF zaznamenávají pozitivní fyziologické reakce. Mezi těmito pacienty je např. šestnáctiletý chlapec, kterého v lese zavalily klády, a v důsledku přerušení míchy ochrnul od pasu dolů. Již po několika aplikacích technologií doktora Olšáka dokáže chlapec pohnout pánví a dá se předpokládat další pozitivní vývoj v jeho zdravotním stavu. 

Podrobnější popis metody Ac-tive ENF je k dispozici v názorném videu, které vzniklo ve spolupráci s olomouckou produkční agenturou StoryFactory. Projekt inovativních jehel pro využití k metodě Ac-tive ENF si v loňském roce odnesl nejvyšší ocenění v soutěži Transfera Technology Day (psali jsme zde). 

Nedávno podepsaná licenční smlouva mezi společností Petera Olšáka Sensum Communem Rehabilitace, spol. s r. o., a Univerzitou Palackého stvrdila oficiální vznik spin-off společnosti. Projekt Ac-tive ENF v kombinaci s novou generací jehel je tak skvělým příkladem toho, kam až se může nápad na inovativní řešení posunout.

zdroj: www.zurnal.upol.cz