Nových případů HIV za první čtvrtletí je v ČR více než loni a předloni

Nových případů infekce HIV v ČR bylo v prvním čtvrtletí 74, což je více než loňských 66 a předloňskách 57 za stejné období. Cizinců bylo letos mezi nimi 43 procent. Vyplývá to ze zprávy Národní referenční laboratoře (NRL) pro HIV/AIDS Státního zdravotního ústavu. Loni za celý rok eviduje zdravotní ústav 253 nových případů, méně než v předchozích dvou letech. Cizinci v posledních dvou letech tvořili nadpoloviční většinu.

V prvním čtvrtletí dorazilo do Česka 32 HIV pozitivních lidí z Ukrajiny se statutem uprchlíka. „Od poloviny roku 2023 zůstávají měsíční počty nově evidovaných HIV pozitivních uprchlíků zhruba na stejné úrovni kolem deseti případů,“ uvedla referenční laboratoř v komentáři ke zveřejněným datům. Od března 2022 přišlo do Česka 759 HIV pozitivních uprchlíků z Ukrajiny, 270 mužů a 489 žen.

„Podíl uprchlíků, kteří věděli o své HIV pozitivitě, v průběhu let klesá,“ doplnila NRL. Předloni jich bylo přes 90 procent, loni 66 procent a letos za první čtvrtletí 53 procent.

V Česku se sledují případy nákazy HIV a nemoc AIDS od roku 1985. Od té doby byl virus diagnostikován u 4693 lidí, u 890 se projevilo onemocnění AIDS a 398 osob mu podlehlo. Letos v prvním čtvrtletí je 85 procent nových případů u mužů, u 60 procent z nakažených došlo k přenosu sexuálním stykem mezi muži. Nových případů rozvoje nákazy v nemoc AIDS bylo v prvních třech měsících roku sedm.

Virus HIV napadá lymfocyty, které jsou nezbytné pro imunitu. Jejich množství po nakažení zhruba do šesti týdnů prudce klesne, pak se propad zastaví a zdravotní stav nakaženého se zlepší. Postupně ale tento typ bílých krvinek znovu ubývá až osm let, poté propukne nemoc AIDS. Bez léčby nemocní do několika let umírají. V současné době mohou nakažení užívat moderní léky, které postup nemoci prakticky zastaví. Mohou díky nim žít běžný život včetně sexuálního bez rizika nakažení partnera.