Očkování na covid-19 musí být bezplatné, napsal Kubek ministru Blatnému

Prezident lékařské komory Milan Kubek připomněl ministru zdravotnictví Janu Blatnému, že komora má k výhrady k návrhu zákona o očkování proti Covid-19. Očkování by mělo být podle komory bezplatné a stát se má jednoznačně přihlásit k odpovědnosti za případná odškodnění. Požaduje také novelu kompenzační úhradové vyhlášky, která má pokrýt ekonomické ztráty ambulantního sektoru. Navrhl i plošnou odměnu zdravotníkům.

Česká lékařská komora podporuje očkování a už dva měsíce vyzývá politiky k zahájení informační kampaně vysvětlující lidem důležitost očkování. Množí se totiž desinformační kampaně odpůrců očkování.

„ČLK trvá na tom, že očkování proti Covid-19 musí být pro všechny obyvatele ČR dostupné bezplatně, přičemž by stát měl jednoznačně deklarovat, že přebírá zodpovědnost za odškodnění případných nežádoucích účinků analogicky, jak je tomu v případech povinného očkování,“ napsal prezident Kubek ministru Blatnému.

Komora má také výhrady k předloženému návrhu zákona o očkování proti Covid-19 a zásadně nesouhlasí s Národní strategií očkování proti Covid-19, která byla přijata letos v září ještě za ministra Vojtěcha.

„ČLK trvá na tom, že spolu s občany, kteří ze zdravotních důvodů patří do rizikové skupiny, případně bezprostředně po nich, musí mít možnost nechat se bezplatně očkovat všichni zdravotníci, nejenom z jejich řad vybrané skupiny. Doporučujeme zároveň očkovat též zaměstnance sociálních služeb a učitele,“ dodal Kubek.

Kubek také připomněl, že ministerstvo vedené Adamem Vojtěchem katastrofálním způsobem podcenilo přípravu na očekávanou druhou vlnu epidemie.

„Na rozdíl od běžných občanů však vláda varovné signály k dispozici měla, přesto je trestuhodně ignorovala. Protiepidemická opatření byla přijímána pozdě, nebyla dostatečně razantní a jejich dodržování nebylo navíc důsledně kontrolováno. Nemoc, kterou ještě ani zdaleka nemáme pod kontrolou, si již vyžádala 7 600 lidských životů,“ dodal Kubek.

„Nebýt bezprecedentního nasazení všech zdravotníků, byly by oběti na životech mnohem větší. Obrovské poděkování si zaslouží medici, studentky zdravotnických škol i další dobrovolníci, kteří nám pomáhali,“ připomíná Kubek ministrovi.

Na rozdíl od jara totiž podzimní vlna epidemie dopadla také na zdravotníky.

„Infekce Covid-19 byla prokázána u více než 35 000 zdravotníků, z toho 5 700 lékařů a 16 000 zdravotních sester. Zdravotníci se tak stali nejpostiženější profesní skupinou,“ napsal prezident Kubek s tím, že 26 zdravotníků nemoci podlehlo.

Zapomenutý ambulantní sektor

Kompenzační vyhláška byla podle Kubka vydána s předpokladem, že na podzim již žádná další vlna epidemie nepřijde a poskytovatelé zdravotních služeb tak budou moci dohánět ekonomické ztráty z prvního pololetí. Tento předpoklad se ale nenaplnil.

„Jestliže nemocnice dostávají za péči o pacienty s Covid-19 vyšší úhrady, tak ambulantní sektor nedostává nic. Situaci, kdy soukromí lékaři, ale i další skupiny poskytovatelů zdravotních služeb neví, za co vlastně pracují, považujeme již nadále za neúnosnou,“ uvedl Kubek.

 Lékařská komora proto požaduje novelu kompenzační úhradové vyhlášky, upozorňuje, že její vydání není možné odkládat.

„Legislativní proces má jistě své lhůty, ale vyhlášku vydává Ministerstvo zdravotnictví ČR a s využitím platného stavu nouze je při dobré vůli možno vyhlášku vydat ještě do konce letošního roku,“ pokračuje Kubek.

Odměny za boj s epidemií

„Žádám, abyste prosadil vyplacení mimořádné odměny všem pracovníkům ve všech zdravotnických zařízení, tedy včetně ambulantního sektoru, jako vyjádření poděkování Vlády ČR za nasazení v boji s epidemií,“ dodal Kubek.

Připomněl i prodlevu, kdy ministerstvo za Adama Vojtěcha zdravotníkům slibovalo mimořádné odměny, ti se jich ale dočkali až po půl roce slibování, tedy v listopadu 2020.