Od nového roku hradí zdravotní pojišťovny jiné plomby

Foto: Pixnio.com

Zdravotní pojišťovny od ledna 2019 pokračují v hrazení amalgamových plomb jako základního materiálu pro zubní výplň. Zubaři mohou nově používat už pouze dózovaný amalgám v předem připravených kapslích. Zubní výplň sestavenou přímo v ordinaci už používat nesmí. Pro různé zuby hradí pojišťovna různé výplně, jiná pravidla platí u těhotných, kojících žen a dětí do 15 let.

Zubních výplní, které mohou lékaři použít existuje celá řada. Ne všechny však zdravotní pojišťovny hradí. Od 1. ledna 2019 přišla do zubařských ordinací změna. Podle nařízení Evropského parlamentu je od začátku roku 2019 možné používat při ošetření zubního kazuzubní amalgám jen v kapslové formě v předem určených dávkách, takzvaný dózovaný amalgam. Použití volně balené rtuti, která byla nutná pro přípravu plomby sestavené přímo v ordinaci, je zubním lékařům zakázáno. Za přestoupení zákazů vyplývajících z evropského nařízení bude poskytovatelům zdravotních služeb hrozit peněžitá sankce až 200 000 korun.

Od začátku roku platí, při ošetření dočasných zubů a to bez ohledu na věk pojištěnce, je výplň hrazena pojišťovnu v rozsahu celého chrupu. „Při použití plastického materiálu, nejde-li o amalgám, samopolymerující kompozit nebo fotokompozit. Půjde tedy například o skloionomerní cement,“ uvedl mluvčí VZP Oldřich Tichý. U dočasných řezáků a špičáků je hrazena výplň i při použití samopolymerujícího kompozita.

Výplň stálého zubu je obecně hrazena při použití dózovaného amalgámu v rozsahu celého chrupu v základním provedení. Jde-li o výplňv rozsahu řezáků a špičáků, je hrazena i zesamopolymerujícího kompozita. „Do dne dosažení 18 let je v rozsahu řezáků a špičáků hrazena i fotokompozitní výplň stálého zubu,“ uvedl Tichý.

Dětem do 15 let je výplň hrazena pojišťovnou v rozsahu celého chrupu při použití plastického materiálu. Plomby řezáků a špičáků pojišťovna hradí i v případě použití samopolymerujícího kompozita, pokud se jedná o dočasné i stálé zuby nebo fotokompozita v případě stálých zubů.

Pacientů m mezi 15 a 18 lety je hrazena v rozsahu celého chrupu výplň z dózovaného amalgámu v základním provedení. „V rozsahu řezáků a špičáků je hrazena i při použití fotokompozita nebo samopolymerujícího kompozita,“ dodal Tichý.

U těhotných a kojících žen je hrazen plastický materiál, například skloionomerní cement v rozsahu celého chrupu, v rozsahu řezáků a špičáků samopolymerující kompozita, a do 18 let i fotokompozita. Podle Tichého v případě, že není možné použití jiného materiálu z hlediska zdravotního stavu pojištěnce, je u dočasných zubů a také při ošetření dětí do 15 let a těhotných či kojících žen hrazena výplň z dózovaného amalgámu.

Zubní amalgám se nesmí používat při stomatologickém ošetření dočasných zubů, u dětí mladších 15 let a těhotných či kojících žen už od července 2018. S výjimkou případů, kdy to zubní lékař považoval za naprosto nezbytné z důvodu zdravotních potřeb dotčeného pacienta. Hrazeny tak byly výplně ze skloionomerního cementu a na řezácích a špičácích ze samopolymerujícího kompozita. „Pouze v případech, kdy to nebylo ze zdravotních důvodů možné, byl použit dózovaný amalgám,“ uvedl mluvčí VZP Oldřich Tichý.

U ostatních pojištěnců byl hrazen nedózovaný amalgám, na řezácích a špičácích samopolymerující kompozita nebo i fotokompozitní výplně pro pacienty do 18 let. „V roce 2018 byl pro pojištěnce, vyjma dětí do 15 let, těhotných a kojících matek, z veřejného zdravotního pojištění hrazen nedózovaný amalgám a úhrada při jeho použití je nastavena na částku 270 korun za výplň,“ uved ředitel Svazu zdravotních pojišťoven Martin Balada. To už v letošním roce neplatí, za výplň pojišťovny zaplatí 495 korun. „Tedy ve stejné výši jako tomu bylo již v roce 2018 pro děti do 15 let, těhotné a kojící matky,“ dodal Balada.

Plomby hrazené od ledna 2019 pojišťovnou VZP  
Ošetření dočasných zubů (bez ohledu na věk) Plastické materiály (např. skloionomerní cemet)
  Řezáky + špičáky i samopolymerující kompozit
Výplň stálého zubu (bez ohledu na věk) Dózovaný amalgam
  Řezáky + špičáky i samopolymerující kompozit, do 18 let i fotokompozit
Pacienti do 15 let věku Plastické materiály
  Řezáky + špičáky samopolymerující kompozit pro dočasné i stálé zuby, fotokompozit pro stálé zuby
Pacienti od 15 do 18 let věku Dózovaný amalgam
  Řezáky i špičáky samopolymerující kompozit nebo fotokompozit
Těhotné a kojící ženy Plastické materiály
  Řezáky + špičáky i samopolymerující kompozit