Odbory varují: Personální situace ve zdravotnictví a sociálních službách je kritická

Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR upozorňuje na kritickou situaci v nemocnicích, sociálních službách, hygienické službě a záchranné službě. Pracovníků je nedostatek a další odcházejí. Podle odborů se také nenaplnil ve většině nemocnic vládní slib o 5000 korunovém příplatku sestrám. Podle ministra zdravotnictví jsou sestry extrémně přeplacené.

Podle odborů jsou systémy zdravotnictví a sociálních služeb velmi nestabilní a hrozí jejich kolaps. V nemocnicích chybí zaměstnanci všech profesí, hlavě všeobecné sestry. V sociálních službách kvůli nekonkurenceschopným platům a mzdám odchází pracovníci. Hygienická služba podle prohlášení nemůže z důvodu nedostatku pracovníků kvalitně zabezpečit ochranu veřejného zdraví. Do zdravotnických záchranných služeb pak nepřichází noví zdravotníci a stávající jsou přetíženi. Odbory vidí jako hlavní příčinu nedostatečné financování českého zdravotnictví a sociální péče.

„Bylo přislíbeno, že zdravotní sestry a další nelékařští pracovníci, kteří pracují ve směnách dostanou zvláštní příplatek, který bude navýšen o 5000 korun a zdravotničtí pracovníci pracující pod odborným dohledem dostanou 2000 korun,“ řekla Dagmar Žitníková. Odbory podle ní mají ministerstvu předložit seznam zařízení, kde příplatky nebyly vyplaceny.

„Na začátku roku jsme si udělali průzkum a skutečně jsme zjistili, že jediné nemocnice, které ten zvláštní příplatek vyplatily, tak byly nemocnice, které přímo řídí ministerstvo zdravotnictví. Ve většině nemocnic ten příslib dodržen nebyl a jsou dokonce nemocnice, kde příplatek sestry neobdržely vůbec,“ uvedla Žitníková.

Redakci se však ozvali i pracovníci z nemocnic zřizovaných ministerstvem. „Po obdržení platového výměru, jsem byl zděšen, když v kolonce zvláštní příplatek za směnnost, kde bylo 800kč jsou 2000kč ale pokud jak všichni víme, z úst naších zákonodárců, to mělo byt navýšení o 2000kč a sestrám o 5000kč ale ejhle????800 mě vzali a dali mne 2000kč. Tudíž nás opět okradli o peníze, protože podle nás by to mělo dělat 2800kč za směnnost,“ stěžoval si řidič sanitního vozu v Thomayerově nemocnici.

Podle odborů v nemocnicích na platy a mzdy chybí tři miliardy korun, v sociálních službách 3,1 miliardy.

Nemocnice dostaly letos 15 miliard korun navíc. Kraje měly předložit ministerstvu data, kolik peněz jim letos půjde do nemocnic prostřednictvím úhradové vyhlášky. Ta na základě dohody mezi zdravotními pojišťovnami a všemi segmenty péče vypočítává, jak bude zdravotní péče hrazena. Většina, asi 46 nemocnic, to podle Vildumetzové udělala. „U těch, které data nepředaly, to bereme tak, že ten problém nemají,“ řekl ministr. Týká se to podle něj jednotlivých nemocnic.

Kraje postupně s resortem zdravotnictví jednají. „Až všechny kraje projdou tím kolečkem na ministerstvu zdravotnictví, tak bude znovu společná schůzka, kde to vyhodnotíme,“ dodala hejtmanka. Největší problém je podle ní to, že se dříve uzavře dohoda ohledně úhrad a až potom se jedná o navýšení platů. „Parametry úhradové vyhlášky se schválí v polovině roku, ale v té době se ještě neví, jaké navýšení platů a zvláštních příplatků bude. Kraje pak navýšení, které vláda schválila třeba v prosinci, v úhradách nemají,“ dodala s tím, že se bude hledat systémové řešení, aby kraje nemusely situaci řešit každý rok.

Nařízení o platech je v kompetenci ministerstva práce, úhradová vyhláška v gesci zdravotnictví. „Jsem přesvědčená, že kraje dostaly peníze na zvláštní příplatek prostřednictvím úhradové vyhlášky, problém je s penězi na navýšení mezd,“ uvedla. Kraje podle ní mají od Vojtěcha příslib, že pokud by se u některé nemocnice potvrdilo, že finanční prostředky neobdržely, bude jednat se zdravotními pojišťovnami.

Pro příští rok budou odbory požadovat navýšení tarifů. Podle ministra se předpokládá, že k navýšení dojde. Už dříve ale řekl, že peníze potřebuje například následná péče. Odbory tak zvažují i další kroky. „Stávka už v nemocnicích nelze realizovat. Když je na oddělení jenom jedna sestra, tak by šlo o ohrožení života a v takovém případě je stávka zakázaná,“ dodala Žitníková.

Podle analýzy Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) se v posledních letech rozevřely nůžky mezi platy ve státních nemocnicích, které se musí řídit tarifními tabulkami danými nařízením vlády, a smluvními mzdami. Ty vyplácejí nemocnice zřizované kraji, obcemi nebo soukromníky. Rozdíl u sester byl v roce 2017 průměrně asi 6400 korun.

Za pět let do roku 2017 podle dat ÚZIS rostly odměny sester o 27 procent. Všeobecné sestry a porodní asistentky v roce 2012 pobíraly zhruba 26.700 korun a v roce 2017 téměř 34.000 korun. Nejvíce, přes 35.000 korun, vydělávaly sestry v Plzeňském kraji a v Praze, nejméně ve Zlínském.

Základní navrhované stabilizační kroky Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR

Pro letošní rok:

● Dofinancujte sociální služby částkou 3,1 mld. Kč. Tato částka je nezbytná, shodli se na ní kraje, zaměstnavatelé a odbory.

● Zrušte přílohu č. 1 v nařízení vlády 341/2017 Sb., posílíte nejhůře odměňované zaměstnance.

● Zaveďte zvláštní dotační titul pro nemocnice, obdobně jako v roce 2017. Přes dotace umožníte naplnit slib premiéra o navýšení zvláštních příplatků. Na dotace je nezbytné uvolnit částku v minimální výši 3 mld. Kč.

● Zaveďte zvláštní dotační titul přes úřady práce na nová pracovní místa pro nelékařský zdravotnický personál v nemocnicích.

● Dofinancujte ze státního rozpočtu hygienickou službu a zdravotní ústavy. Podle propočtů odborů a zaměstnavatelů chybí jen na platy 350 mil. Kč.

Pro příští léta:

● Zvyšte platby za státní pojištěnce na úroveň osob bez zdanitelných příjmů.

● Jako základní stabilizační prvek sjednoťte odměňování zaměstnanců nemocnic pod systém platů. Tarify jsou základní jistota nezpochybnitelného příjmu.

● Zákonem nastavte parametry pro nemocniční síť, která bude základem pro poskytování zdravotní péče.

● Změňte dotační tituly pro sociální služby na mandatorní výdaj státního rozpočtu.