Okamurovo hnutí podalo žalobu proti opatřením ve školách

Prezident Miloš Zeman a předseda SPD Tomio Okamura. Zdroj: twitter/PrezidentMluvci

Hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) podalo správní žalobu na nová koronavirová opatření ve školách. Vadí mu kromě jiného jejich nedostatečné zdůvodnění, navrhuje opatření s okamžitou platností zrušit.

Hnutí si také stěžuje, že ministerstvo zdravotnictví nebralo ohled na to, že opatřeními jsou dotčeni žáci různého věku, a nařízení tomu nepřizpůsobilo.

Při dnešním začátku školního roku se hned ráno žáci s výjimkou prvňáků museli preventivně otestovat. Žáci prvních tříd se budou testovat ve čtvrtek. Další termíny následují 6. a 9. září. Pokud pak bude ve školách v jednom okrese víc než 25 pozitivních případů na 100 tisíc provedených testů, testování tam bude pokračovat do konce září, vždy jednou týdně.

Žáci, kteří se nenechají testovat ani nedoloží jinak bezinfekčnost, budou muset nosit roušku či respirátor i při výuce, nebudou smět cvičit v tělocvičně a zpívat. Pokud odmítnou i to, nebudou se moci účastnit prezenční výuky.

Chybí čeština

„Nová vládní opatření ve školách platná od 1. září jsou podle názoru SPD nedostatečně zdůvodněná a diskriminační, a tím i protizákonná, proto podáváme správní žalobu s podrobným odůvodněním a navrhujeme opatření s okamžitou platností zrušit. Hnutí SPD požaduje návrat dětí do škol bez podmínek,“ uvedl předseda SPD Tomio Okamura.

Hnutí vidí nedostatky například v nedostatečném informování ministerstva zdravotnictví o rizicích, která jsou důvodem nařízení opatření. Úřad by podle nich také měl v češtině shrnout konkrétní informace z cizojazyčných zdrojů, ze kterých vycházel.

Co se týče zpěvu, ministerstvo podle SPD pouze uvedlo, že se při něm snadnějí šíří kapénky a infekční aerosol, nepředložilo ale, na základě čeho učinilo tento závěr ani se nevěnovalo například tomu, zda by bylo možné zpěv umožnit při dostatečných rozestupech nebo při nošení ochranných prostředků dýchacích cest.

Ministerstvo také podle SPD neidentifikovalo rizika, která přinášejí změny nařízené mimořádným opatřením. Resort měl podle hnutí přinejmenším posoudit negativní dopady několikahodinového nošení roušek na zdraví dětí.

Zásadní zásah do práva na vzdělávání

Napadené opatření podle SPD představuje zásadní zásah do práva na vzdělávání, neboť pokud má dítě pozitivní výsledek testu, musí opustit školu. Následně je škola povinna neumožnit osobní přítomnost na vzdělávání do doložení negativního testu. Za součást práva na vzdělávání SPD považuje i hudební a tělesnou výchovu, jejich omezení či možné úplné vyloučení také ministerstvo nezohlednilo při zhodnocení přiměřenosti zásahu do práv a zájmů.

Nejvyšší správní soud už dříve přijal desítky rozhodnutí, ve kterých upozorňoval na rozpory covidových opatření se zákonem, a to buď pro chybějící oporu v zákoně, anebo pro nedostatečné odůvodnění. Aktuálně platná opatření může soud rušit, u těch starších, případně nahrazených novým zněním, může jen zpětně konstatovat nezákonnost.

ČTK, vlb