Optimalizace péče v Orlovské nemocnici ohrozí pacienty, varuje lékaře přípravný výbor

MUDr. Vít Mareček

Přípravný výbor všeobecné nemocnice v Orlové poslal otevřený dopis adresovaný primáři Ortopedického oddělení MUDr. Tomáši Knybelovi, ve kterém varuje před operacemi pacientů v Orlovské nemocnici bez lůžkového interního a chirurgického oddělení.

Krajští zastupitelé v březnu rozhodli, že z Orlové se má vystěhovat interna, chirurgie a ortopedie. Zůstat má ambulance či rehabilitační péče a měl by vzrůst počet lůžek pro dlouhodobě nemocné. Změny kraj zdůvodnil ekonomickou ztrátou zařízení a nedostatkem personálu.

„Nehodlám nečinně přihlížet tomu, do jakého veleprůseru hodláte dovést své spolupracovníky (lékaře i sestry) a zejména pacienty, kteří se nic netušíce a s důvěrou svěřují do péče Vámi vedeného a vyhledávaného Ortopedického oddělení NsP Orlová,“ píše člen přípravného výboru MUDr. Vít Mareček v otevřeném dopise. Primář Knybel se k dopisu nevyjádřil.

„Žádný odpovědný ortopedický chirurg nemůže s klidným svědomím operovat své pacienty v nemocnici, ve které není v non-stop provozu lůžkové interní oddělení a rovněž lůžkové chirurgické oddělení,“ pokračuje Mareček s tím, že nelze spoléhat na urgentní či emergentní převozy pacientů do jiných nemocnic.

„Pokud vahou své odborné autority nezabráníte této zrůdnosti lékařské, vystavíte především své staré a nemocné pacienty nebezpečí, ke kterému již nelze mlčet,“ píše Mareček. Podle něj ponese právní odpovědnost za případné selhání při poskytování zdravotní péče zejména ředitel nemocnice, lékařský náměstek a hlavní sestra.