Orlová ustoupila od záměru převodu nemocnice pod město

Pacienti v Orlové a okolí budou ze lékařskou péčí dojíždět

Orlová na Karvinsku ustoupila od záměru převést tamní nemocnici pod správu města. O převod zdravotnického zařízení město usilovalo kvůli chystanému přesunu akutní lůžkové péče z orlovské nemocnice do krajských nemocnic v Karviné-Ráji a Havířově, s nímž Orlová nesouhlasila. Vedení města se chce v dalších jednáních s krajem zaměřit například na vyjednání lepší dopravní dostupnosti obou zdravotnických zařízení.

Krajští zastupitelé v březnu rozhodli, že z Orlové se má vystěhovat interna, chirurgie a ortopedie. Zůstat má ambulance či rehabilitační péče a měl by vzrůst počet lůžek pro dlouhodobě nemocné. Změny kraj zdůvodnil ekonomickou ztrátou zařízení a nedostatkem personálu. Vedení města i část tamních zdravotníků proti rozhodnutí kraje několikrát protestovalo. Vedení Orlové nakonec začalo hovořit o možnosti převodu nemocnice pod město.

„Z kraje jsme na náš dotaz, za jakých podmínek nám jsou ochotni převést nemocnici, dostali dvě podmínky. První – musíte mít lékaře, druhá – musíte mít smlouvy se zdravotními pojišťovnami, tedy garanci, že je s vámi uzavřou,“ připomněl starosta Miroslav Chlubna. Když ale kraj v březnu schválil zrušení akutní lůžkové péče, začali z nemocnice odcházet lékaři i sestry, podle mluvčí by bylo nesmyslné žádat o nemocnici bez personálu.

Podle Chlubny se proto město snaží s krajem domluvit co nejlepší podmínky pro Orlovské, kteří budou muset za zdravotní péčí dojíždět.

„Řešíme kupříkladu autobusovou dopravu tak, aby autobusy z Orlové zajížděly až k samotné nemocnici v Karviné a Havířově, chceme posunout orlovské autobusové linky až k Horníku v Orlové-Porubě. Očekáváme zvýšený zájem o Senior taxi, kde bychom v případě nárůstu požadavků o přepravu uvítali případnou finanční podporu ze strany kraje. Měla by se dořešit otázka dostatečného počtu parkovacích míst v Karviné, aby se nestalo, že Orlovští nebudou mít kde parkovat,“ uvedl Chlubna.

„Máme radost z toho, že zaměstnanci nemocnice i orlovská samospráva pochopili, že v případě, kdy je optimalizace schválená, je převod nemocnice pod město fakticky sebevražda,“ řekl náměstek hejtmana Martin Gebauer. S požadavky na zlepšení dopravní dostupnosti podle něj kraj nemá problémy a sám podniká aktivní kroky. Podle Gebauera kraj jako vstřícné gesto chce Orlové pomoci třeba se získáním dotace na modernizaci koupaliště.