Ostravská lékařská fakulta bojuje o přežití. Úřadu poslala upravený spis

Lékařská fakulta Ostravské univerzity

Lékařská fakulta Ostravské univerzity zaslala Národnímu akreditačnímu úřadu (NAÚ) upravený akreditační spis pro studijní program Všeobecné lékařství.

Podle mluvčí se fakulta od loňského podzimu snažila vypořádat se všemi připomínkami, které hodnotící komise NAÚ k původnímu spisu měla. Úřad totiž loni v létě neudělil fakultě akreditaci, a nemohla tak přijímat nové studenty. K hlavním výtkám patřilo především nedostačující personální obsazení.

Lékařská fakulta se dlouhodobě potýká s problémy. NAÚ na ní musel prověřovat pochybení při přijímání studentů. Vše vyvrcholilo neudělením akreditace. Fakulta ale ještě před oficiálním oznámením stanoviska úřadu využila možnosti požádat o přerušení projednávání žádosti o udělení akreditace, a znovu by se tak o ní mělo rozhodovat právě počátkem roku. Někdejší děkan Arnošt Martínek po neudělení akreditace rezignoval. Novým děkanem byl zvolen epidemiolog Rastislav Maďar.

Podle mluvčí se od loňského září pravidelně scházela pracovní skupina tvořená zástupci univerzity, fakulty i fakultní nemocnice, která se snažila vypořádat s výhradami akreditačního úřadu a vytvořit plán pro vzdělávání mediků a vědeckou činnost na ostravské lékařské fakultě.

„Jedním z hlavních pilířů spolupráce je personální posílení fakulty. Lékařská fakulta s Fakultní nemocnicí Ostrava (FNO) uzavřely novou rámcovou smlouvu o spolupráci, díky které došlo k účelnému propojení organizační struktury obou institucí a přijaly řadu dalších systémových opatření, které by měly garantovat požadovanou kvalitu akademiků a její udržitelnost,“ uvedla mluvčí Lucie Fremrová.

Podle ředitele FNO Jiřího Havrlanta do nemocnice v minulém období nastoupila řada respektovaných lékařů, v čele několika ústavů stanuli noví přednostové. „Všechna pracoviště tak nyní vedou špičkoví odborníci s vysokými akademickými tituly, kteří mají i bohaté pedagogické a vědecko-výzkumné zkušenosti,“ míní Havrlant.

Podle děkana Maďara se chce fakulta v budoucnu výrazně zaměřit také na vědu a výzkum. „Naším cílem je v budoucnu nejen výchova vlastních doktorandů, docentů a profesorů, ale také přivedení špičkových vědeckých týmů.“ uvedl Maďar. Během minulých měsíců se podle mluvčí součástí fakulty stalo nové vědeckovýzkumné Centrum zdravotnického výzkumu. Fakulta spolu s nemocnicí vypsala také granty pro nové vědce a vědecké týmy. Do budoucna pak chce rovněž vytvořit mezinárodní vědecko-výzkumné centrum.

ČTK, vlb