Pacienti na LDN si prý platí „pobyt“. Zařízení následné péče volají u Babiše po vyšších úhradách

Léčebnám dlouhodobě nemocných chybí peníze na provoz. A tak si v rozporu se zákonem za pobyt platí sami pacienti. Až o 1000 korun na ošetřovací den jsou totiž náklady na ubytování, stravu, energie a služby vyšší než úhrady od zdravotních pojišťoven. Vyplývá to z analýzy 61 zařízení následné péče (LDN) s téměř 9000 lůžky. Odborný časopis Ze zdravotnictví s ní seznámila konference Asociace českých a moravských nemocnic a Asociace nemocnic ČR.

Pražské konference v Nemocnici Na Bulovce se účastnili počátkem dubna ředitelé, primáři a vedoucí lékaři zařízení následné péče a LDN z Česka. Shodli se na tom, že je třeba zvýšit strukturu nákladů „hotelového“ typu, včetně stravy, nejméně o 300 korun a medicínských nákladů o zhruba 700 korun za ošetřovací den. „Tj. průměrné platby zdravotních pojišťoven ze stávajících 1500 je nutné zvýšit o tisíc korun na 2500 korun za ošetřovací den,“ řekl Petr Fiala, místopředseda Asociace českých a moravských nemocnic. Vyžádá si to dle jeho propočtů okolo 6 až 7 miliard korun z veřejného zdravotního pojištění. „V situaci, kdy na účtech zdravotních pojišťoven v letošním roce zůstatky činí již 50 miliard korun, je toto řešení, které si zdravotnictví může dovolit,“ dodal Fiala.

Na úkor investic

Podle něj je situace vážná v tom, že rozdíl ve výdajích na ubytování, stravu, energie, služby a léky doplácí zřizovatel, což má ale za následek omezení investic. Pacienti s chronickým onemocněním nebo lidé na pokraji smrti tak leží ve stavebně nevyhovujících objektech, neboť zřizovateli na jejich rekonstrukci již nezbývají peníze. To potvrzuje i ředitel Hamzovy léčebny Václav Volejník.

„Pro všechny v tomto subsegmentu  platí, že po pokrytí platů, energií, potravin a léků, jim prakticky na další rozvoj nezbývá na nic, mimo spíše havarijních oprav,“ potvrdil Volejník časopisu Ze zdravotnictví. Zdůraznil zároveň, že stát má povinnost se tímto problémem zabývat, neboť s ohledem na vývoj demografické křivky bude starých a nemocných přibývat.

Platí prý i na smrtelné posteli

Fiala dokonce přiznal, že zařízením mnohdy finančně pomáhají rodiny pacientů nebo pacienti samotní, což je alarmující, neboť je to v rozporu s legislativou. „Analýza z 61 zařízení následné péče po celé ČR ukázala, že skutečné náklady jsou až o tisícovku na ošetřovací den vyšší než úhrady od zdravotních pojišťoven. A tento rozdíl hradí zřizovatel, nebo dokonce samotní pacienti a jejich rodinní příslušníci, což je v rozporu se zákony o veřejném zdravotním pojištění,“ varoval místopředseda asociace.

Volejník spatřuje řešení v aktivní podpoře ministerstva zdravotnictví na celkové analýze postavení subsegmentu následné a lůžkové péče včetně stanovení reálné nákladovosti. „Je nutné urychlené řešení obecného ekonomického negativního vývoje u těchto poskytovatelů podporou zvýšení úhrad za tyto služby v odpovídajících režijních nákladových položkách a urychlené vyřešení systému péče o staré a chronicky nemocné občany ve vztahu k poskytování zdravotní péče, kterou trvale v určité míře potřebují,“ prohlásil.

Účastníci konference vyzvali ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha a předsedu kabinetu Andreje Babiše (oba ANO), aby se problémem lůžek následné péče a lůžek dlouhodobě nemocných zabývali.

Největší podíl lůžek dle typu diagnózy

Diagnóza           počet lůžek        Podíl v %

LDN                  3300                   38 %

Psychiatrie         3133                   36 %

Lůžka celkem    8 768

Srovnání nákladů akutní a následné péče v roce 2018

Typ péče            Počet lůžek        Podíl v %  Náklady v mld. Kč  Podíl v%

Akutní péče       57578                 66,8 %      123,05                           86,8 %

Následná péče   28590                 33,2 %      18,73                           13,2 %

Celkem              86168                 100 %       141,78                           100 %

Následná péče se podílí třetinou na celkovém počtu lůžek v ČR, ale jen 13 % na jejich nákladech.

Marcel Mihalik